– Kruxet i Sverige är att en läkare bara får skriva ut naloxon till den patient som behöver den, men som sedan är medvetslös när läkemedlet ska ges. Det finns ingen laglig möjlighet att i dag förse anhöriga och personal, och det är det vi vill ändra på. Vi vill möjliggöra tillgång till naloxon för de grupper som träffar personer med opiodberoende som har överdoserat, säger Maria Furberg, utredare på Läkemedelsverket.

Naloxon är en substans som häver överdoseringar orsakade av opioider, exempelvis heroin, metadon och morfin. Socialstyrelsen har sedan tidigare ett regeringsuppdrag att tillgängliggöra läkemedlet för fler personer med det uttalade syftet att minska antalet narkotikarelaterade dödsfall. Som ett led i uppdraget har Socialstyrelsen därför bett Läkemedelsverket att utreda om naloxon, i form av nässprej, kan göras receptfritt.

I veckan landade Läkemedelsverket i slutsatsen att receptfrihet inte är möjligt med gällande lagstiftning. De godkännanden som i dag finns för naloxon förutsätter att den person som får läkemedlet förskrivet också genomgår en utbildning. Och då det inte finns lagstöd att ålägga apotekspersonal att utbilda personer som köper receptfria läkemedel, kräver receptfrihet i så fall en lagändring. Alternativt att läkemedelsbolagen med stöd av nya data ansöker om ändringar av kraven på utbildning i de underlag som ligger till grund för befintliga godkännanden, eller gör en helt ny ansökan. Alla dessa processer tar tid, förklarar Maria Furberg.

– Vi vill få ut naloxonet fortare och vill titta på andra vägar att få ut naloxon bredare, även när det är receptbelagt, säger hon.

En sådan väg är ett norskt projekt där en utsedd läkare vid ett distributionscentrum rekvirerar naloxon.

– I det norska THN-projektet har man centraler dit folk kan vända sig utan krav på att registrera eller legitimera sig. De säger bara att de vill ha naloxonsprej och då får de det tillsammans med en kort utbildning, säger Maria Furberg.

Det Läkemedelsverket nu vill utreda, tillsammans med Socialstyrelsen, är om ett liknande upplägg vore möjligt utifrån gällande svensk lagstiftning. Målsättningen är att utredningen ska vara klar till den sista mars 2023.