Förra läsåret gick studieorten Riga i Lettland om Gdansk. För första gången på ett decennium toppade inte en polsk studieort listan över de populäraste orterna för svenska läkarstudenter i utlandet. I många år har annars polska Gdansk lockat flest svenskar. Men då var Polen, totalt sett, fortfarande det största utbildningslandet för svenska läkarstudenter som valt att läsa utomlands. Och så har det sett ut mycket länge.

Nu är även det mönstret brutet, visar färsk statistik från Centrala studienämnden (CSN). Läsåret 2021/22 har Lettland gått om Polen som största utbildningsland med 623 svenska studenter jämfört med 545 i Polen. Tredje största utbildningsland är Litauen med 242 studenter. Därefter kommer Bulgarien (173) och Rumänien (170).

Riga. Foto: Marie Ström

Riga är fortsatt den överlägset populäraste studieorten för utlandsstudenterna – och har befäst sin ohotade ställning ytterligare. Vid Riga Stradins University finns 605 svenska läkarstudenter med studiemedel, enligt CSN:s uppgifter från läsåret 2021/22. Som tvåa på listan kommer studieorten Kaunas i Litauen med 222 svenska läkarstudenter. På tredje plats kommer polska Olsztyn (138 studenter), följt av Sofia i Bulgarien (106 studenter). Tidigare så populära Gdansk i Polen kommer först på femte plats, med 105 studenter.

Att intresset för att studera i Polen har svalnat beror på att läkarutbildningen i motsats till de flesta läkarutbildningarna i EU inte är legitimationsgrundande, vilket innebär att allmäntjänstgöring (AT) krävs. Osäkerheten kring vad som sker när AT försvinner i Sverige är stor och Läkarförbundet avråder sedan flera år svenskar från att söka läkarutbildningar i Polen.

Totalt sett går antalet svenska läkarstudenter i utlandet ner. Läsåret 2021/22 var det 2 200, varav 1 987 som studerade i ett annat EU-land. Det är knappt sex procent färre utlandsstudenter än läsåret innan. Går man tio år tillbaka i tiden är minskningen ännu mer markant. Sedan läsåret 2011/12 har antalet läkarstudenter utomlands minskat med en dryg fjärdedel.

Covid-19-pandemin har däremot haft en relativt liten påverkan på antalet läkarstuderande i utlandet jämfört med till exempel antalet utbytesstuderande, enligt CSN.

När det gäller antalet läkarstudenter i Sverige med studiemedel har kurvan däremot stigit de senaste åren (se grafik), i takt med att läkarutbildningen har byggts ut. Det senaste läsåret syns däremot en liten inbromsning.

Regeringen har tidigare bestämt att läkarutbildningen i Sverige ska byggas ut med 440 platser från 2017 fram till 2023.

 

 

Läs också: