Det är fortfarande inte hugget i sten eftersom rösträkningen ännu pågår runt om i landet. Men i åtta regioner finns det risk att Liberalerna inte kommer att klara treprocentsspärren, enligt preliminära siffror. Det gäller regionerna Blekinge, Dalarna, Gävleborg, Kalmar, Sörmland, Jämtland Härjedalen, Västernorrland och Norrbotten. I Region Norrbotten saknar partiet representation redan i dag.

Miljöpartiet riskerar under måndagsförmiddagen att inte klara treprocentsspärren i hela 13 regioner. I fyra regioner: Halland, Jönköping, Värmland och Örebro finns det därmed risk att partiet åker ut ur regionfullmäktige.

I Blekinge, Dalarna, Gävleborg, Kalmar, Kronoberg, Norrbotten, Sörmland, Västernorrland och Västmanland saknar partiet redan i dag representation.