Emilie Orring (M). Foto: Moderaterna

– Det har saknats en mer långsiktig konkret målsättning. Vårt löfte är, om Moderaterna får fortsätta att leda Region Uppsala, vill vi fastställa en sådan, säger Emilie Orring, moderat regionråd och gruppledare i Region Uppsala.

I dag står primärvården för ungefär 17 procent av vårdens totala nettokostnad, uppger Moderaterna, som styr region tillsammans med C, L, KD och MP. Nu ställer Moderaterna upp ett mål om att primärvården ska utgöra 25 procent av budget till år 2030, med ett delmål på 21 procent senast 2026, alltså slutet av kommande mandatperiod.

– Vi tror att vi kan komma över rikssnittet under nästa mandatperiod. Det är en ambitiös men inte omöjlig målsättning, säger Emilie Orring och refererar till ett nationellt genomsnitt på 20 procent.

För att nå Moderaternas mål krävs inte bara nya pengar. Det handlar också om att omfördela befintliga medel och förtydliga uppdrag. En ökning till 21 procent innebär enligt Moderaternas beräkningar en omfördelning på cirka 410 miljoner kronor, och 25 procent handlar om 790 miljoner.

– Det handlar om att ge vårdgivarna mer stringenta uppdrag; att tydliggöra Akademiska sjukhusets uppdrag och att vi kan få in mer högspecialiserad vård där, säger Emilie Orring som exempel.

– Enligt de beräknar vi har gjort kan vi undvika framtida kostnader på tydliga sätt, till exempel genom att bygga närvårdsplatser i stället för att vårda äldre multisjuka endast inne på sjukhuset. Det finns stora vinster att de får vård i sin hemkommun. Vi vill ha närvårdsplatser i alla kommuner.

Er målsättning sträcker sig två mandatperioder framåt; finns en bredare politisk vilja att fortsätta mot det målet?

– Ja, det tror jag. Det har funnits en bred enighet om effektiv och nära vård tidigare. Så jag tror att breda samtal skulle kunna lösa även den delen, säger Emilie Orring.

Ytterligare vallöften som Moderaterna i Region Uppsala avgett handlar exempelvis om en översyn om ersättningssystemen i primärvården, öppning för ytterligare närakuter, och att fler kommuner ska få så kallade vårdcentrum som samlar olika typer av vård.