Målvärdet i vårdförloppet för tidig reumatoid artrit (RA) är att minst 50 procent av patienterna ett år efter diagnosen ska skatta sin smärta lägre än 20 på skalan VAS (visuell analog skala), där 0 är lika med ingen smärta och 100 står för värsta tänkbara smärta.

Enligt den senaste årsrapporten från Svensk reumatologis kvalitetsregister, SRQ, från i maj lyckas dock bara 7 av 9 rapporterande enheter att uppnå detta mål, skriver Dagens Medicin. Nya siffror från regionerna visar också att bara 5 av 15 når målet. Övriga sex regioner finns inte med i statistiken, då de har registrerat färre än tio patienter med nydiagnostiserad RA under 2020.

Pandemin kan dock ha påverkat siffrorna, eftersom enheterna då fokuserade på att kalla de sjukaste patienterna, menar Lotta Ljung, reumatolog vid Centrum för reumatologi i Stockholm och registerhållare för SRQ.

– På samma vis kan lägre bemanning göra att man prioriterar de patienter som mår sämst. Men kvarstående smärta är ett stort problem. Om inflammationen är borta men patienten fortfarande plågas varje dag och till exempel inte kan jobba, så är detta mått relevant och värt att följa, säger hon till tidningen.