Vid ett styrelsemöte i torsdags, den 22 september, godkände NU-sjukvårdens styrelse en överenskommelse med norra hälso- och sjukvårdsnämnden om att ta över ansvaret för specialistvården vid de tre närsjukhusen efter Aleris, som driver vården i dag. Det uppger NU-sjukvården i ett pressmeddelande.

Det handlar om nära specialiserad vård i Fyrbodal, exempelvis barn- och ungdomsmedicin, specialistgynekologi, hudbehandling och kardiologi, vid närsjukhusen i Strömstad, Lysekil och Bäckefors.

Vårdöverenskommelsen beskriver uppdraget och reglerar inriktning, ersättning och uppföljning under den överenskomna perioden. Den innebär bland annat att NU-sjukvården ska se till att behandlingar erbjuds i samma omfattning och utfall som inom nuvarande avtal med Aleris. Vården ska kunna erbjudas fysiskt, digitalt eller mobilt.

Norra hälso- och sjukvårdsnämnden har två gånger försökt hitta någon som är intresserad att ta över efter Aleris, utan att lyckas. Den 30 september har nämnden sitt nästa möte, och väntas då fatta slutligt beslut i frågan.

– För att inte tappa tempo har dock NU-sjukvården i avvaktan på nämndens beslut självklart redan påbörjat ett intensivt förberedelsearbete, så att vi säkerställer att invånarna i Fyrbodal även fortsättningsvis erbjuds en god nära specialiserad vård, säger NU-sjukvårdens styrelseordförande Peter Heie i pressmeddelandet.

Aleris kontrakt går ut den 31 oktober och NU-sjukvården föreslås ta över i ett år från den 1 november. Under den tiden ska nämnden försöka hitta en långsiktig lösning, som ska vara på plats januari 2024.