Redan tidigt i våras stod det klart att Heroma, det nya HR-systemet för schema, bemanning och löner i Region Uppsala, inte fungerade som man hoppats på. Systemet klarade exempelvis inte av att hantera dygnet-runt-scheman och inrapporteringen av jour och beredskap krånglade, vilket ledde till felaktiga löneutbetalningar. I en intervju med Läkartidningen beklagade HR-direktören Maria Rosén den frustration och stress som införandet orsakat, men lovade att problemen skulle vara lösta inom några veckor. Så har det inte blivit, menar läkarföreningen.

Pelle Nilsson, vice ordförande i Upplands allmänna läkarförening och skyddsombud. Foto: Privat.

– Jag jobbar på en klinik med runt trettio personer och vad jag har hört har i alla fall två tredjedelar sett felaktigheter i sina löneutbetalningar. Det kan mycket väl vara så att hundra procent av doktorerna på sjukhuset fått fel lön det senaste halvåret, säger Pelle Nilsson, vice ordförande i Upplands allmänna läkarförening och skyddsombud.

I Akademiska sjukhusets senaste delårsrapport står det att bytet till Heroma »även detta tertial varit en utmaning för sjukhuset« och att man behövt plocka in runt tjugo extra administratörer för att hantera systemet och det merarbete som införandet lett till. Avvikelser i Heroma upptäcks löpande och behovet av ett schemasystem som fungerar i dygnet-runt-verksamhet och för läkarkåren beskrivs som akut.

– Det är ett totalfiasko. Regionen har misslyckats helt och hållet med införandet av det här systemet och ingen vill ta ansvar, säger Pelle Nilsson.

Han är kritisk till att införandet drevs igenom trots att samtliga fackförbund var negativa. Ingen risk- och konsekvensanalys inför förändringen finns diarieförd och Läkarförbundet har inte heller bjudits in till samtal kring hur olika avtal ska tolkas innan de programmeras in i Heroma, exempelvis gällande när och hur läkarna ska få ersättning.

– Arbetsgivaren har inte ensamt tolkningsföreträde om vad som gäller, det är en diskussion vi måste ha gemensamt, säger Pelle Nilsson.

Nu har alla fackförbunden på sjukhuset gått samman för att kräva en total genomlysning av alla medarbetares löner sedan starten med Heroma. De har dessutom fått uppbackning av flera anställda som arbetar med lönehantering, enligt Pelle Nilsson.

– De känner att de inte kan garantera att det blir rätt, det är för mycket oklarheter.

Maria Rosén, HR-direktör i Region Uppsala. Pressfoto: Staffan Claesson.

HR-direktör Maria Rosén säger att det är viktigt att säkerställa att lönerna blir korrekta men tycker inte att en genomgång av alla löner är en rimlig väg framåt.

– Vi har runt 15 000 löner, vi kan inte göra extrakontroller på alla. Vi får inte heller indikationen att det är vanligt med felaktiga löner när vi gör uppföljningar och kontroller, säger hon.

När fel i lönebeskeden upptäcks får medarbetaren en extra löneutbetalning. Enligt Maria Rosén gjordes 54 extra löneutbetalningar per månad mellan mars och juli i år. Det motsvarar 0,35 procent av alla löner. 2019, innan Heroma infördes, låg den siffran på 0,20 procent.

Men även om få faktiska fel upptäcks menar hon att lönebeskeden fortfarande upplevs som otydliga av många medarbetare.

– Det är en del som vi jobbar med och där vi behöver informera om hur man läser av sina lönebesked, säger hon.

Annars är merparten av problemen vid införandet av Heroma lösta, enligt Maria Rosén. Exempelvis kommer under hösten ett kompletterande systemverktyg som kan användas för att lägga dygnet-runt-scheman, vilket varit svårt för vissa verksamheter i Heroma.

Exakt hur mycket pengar arbetet kring Heroma har kostat kan Maria Rosén inte säga, kostnaderna håller fortfarande på att sammanställas.

Hade ni kunnat göra något annorlunda inför införandet?

– Vi går just nu igenom lärdomar från projektet, men klart är att vi hade behövt lägga mer tid på utbildningsinsatser i ett tidigt stadium. Men i alla stora komplexa införanden finns det alltid saker att lära sig.

Läs också: Hundratals läkare i Uppsala kan ha fått fel lön – ilska över HR-systemet