Sett till landet som helhet hade Sverige 400 yrkesverksamma läkare per 100 000 invånare år 2020, visar ny statistik från Socialstyrelsen. Uppdelat på regionnivå ser bilden dock annorlunda ut. Region Uppsala ligger högst, med 516 läkare per 100 000 invånare, medan Norrbotten ligger lägst, med 294 läkare per 100 000 invånare.

I Södermanland, Östergötland, Kalmar, Gotland, Jämtland, Västerbotten och Norrbotten har andelen yrkesverksamma läkare ökat mer än 5 procent mellan åren 2016 och 2020, medan mindre förändringar rapporteras för övriga regioner.

Totalt i Sverige fanns 2017 drygt 67 000 legitimerade läkare. Motsvarande siffra förra året var nära 75 000. Av dessa var strax under 52 000 under 65 år. Könsfördelningen i läkarkåren var år 2020 helt jämn, med 50 procent kvinnor och 50 procent män.

Förra året legitimerades totalt 2 200 nya läkare, varav cirka 1 400 utbildat sig i Sverige.