Överläkaren syns i föreläsningsklipp på Youtube som visats flera hundra tusen gånger. I videoklippen lyfter hon sina starka misstankar om att covidvaccinet orsakar »turbocancer«, vilket P4 Kalmar var först med att berätta. Ett av föredragen arrangeras av NLHF (Norske Leger och Helsearbeideres Fellesforbund), en organisation för vårdanställda som är kritiska till den norska covidhanteringen. Där berättar överläkaren bland annat hur hon sett hur cancer kommit tillbaka till patienter efter lång tid som »mer eller mindre friskförklarade«.

– Relativt kort tid efter vaccineringen mot covid-19 exploderar tumörerna. Det blir en utbredd spridning av cancer i kroppen och patienterna dör någon månad senare, säger hon under föredraget.

Hennes uttalanden har lett till starka reaktioner från bland annat Johan Ahlgren, docent i onkologi och verksamhetschef för Regionalt Cancercentrum Mellansverige.

– Regionerna och vårdpersonalen har slitit enormt både för att ta hand om alla covidpatienter och se till att alla blir vaccinerade. Det har kostat både lidande och stora summor pengar. Det som den här läkaren sysslar med är i det sammanhanget på gränsen till sabotage, säger han.

Enligt Johan Ahlgren finns det ingenting som talar för att det skulle finnas ett samband mellan vaccin och cancer.

– Vi har hittills inte sett någonting som tyder på en våg av extra allvarlig cancer. Det är också något som vi på RCC följer upp genom att titta i detalj på kvalitetsregisterdata, säger han.

Johan Rosenqvist, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Kalmar. Foto: Region Kalmar.

Johan Rosenqvist, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Kalmar, säger att läkarens uttalanden saknar vetenskapliga belägg och att regionen tar avstånd från dem. Men han planerar inte att vidta några åtgärder och har inte heller samtalat med läkaren om hennes agerande.

– Hon har uttalat sig som privatperson på det här webbinariet, det är inte mycket mer än så, säger han.

Men hon presenteras som läkare i Region Kalmar och hon berättar om vad hon tycker sig ha sett i sitt arbete som läkare hos er. Då gör hon väl inte det som privatperson?

– Men inte som representant för regionen.

Spelar det någon roll?

– Jag tycker att det har stor betydelse om man uttalar sig å regionens vägnar eller utifrån sin egen åsikt. Vi har ju en mycket långtgående yttrandefrihet, säger Johan Rosenqvist.

Men Johan Ahlgren på RCC är kritisk.

– Om man presenteras som överläkare si och så, specialist och forskare, är det ju avsett att ge en större effekt på ens yttranden. Hennes titlar stärker hennes budskap.

Han tycker att läkaren har dragit för stora växlar utifrån vad hon anser sig ha sett hos sina patienter.

– Att fastställa ett sådant här samband mellan ett vaccin och cancer kan man inte göra bara genom att gissa utifrån vad man råkar ha fått på sitt eget diagnostikbord. Det måste göras med betydligt mer robusta metoder och ett större patientunderlag, säger Johan Ahlgren.

Torsten Mossberg, ordförande i Läkarförbundets etik- och ansvarsråd. Foto:Anders Wiklund/TT.

Även Torsten Mossberg, ordförande i Läkarförbundets etik- och ansvarsråd, är kritisk till läkarens agerande, som han menar riskerar att urholka förtroendet för läkarkåren. Han håller inte heller med hälso- och sjukvårdsdirektören.

– När vi läkare uttalar oss i medicinska frågor bör vi hålla oss till vetenskap och beprövad erfarenhet. Den här läkaren talar uteslutande om egna fynd och hon får stå för dem, men hon måste markera att det här inte är en allmänt accepterad åsikt. Som läkare är man också professionell dygnet runt. Det går inte att säga att man har handlat som privatperson när det rör medicinska frågor, säger han.

Läkartidningen har sökt överläkaren.