Försvarsadvokat Björn Hurtig. Foto: Joakim Andersson.

I mitten av juni fälldes Paolo Macchiarini för vållande till kroppsskada, grovt brott, i ett fall av operationer med syntetiska luftstrupar som han genomfört 2012. Han friades när det gällde operationer på två andra patienter 2011 och 2012.

De två patienter vars fall han friades för avled 2012 respektive 2014. Den tredje patienten, där Paolo Macchiarini fälldes, avled 2017.

I slutet av juni i år överklagade åklagarna som tyckte att domen var alldeles för mild. Och i juli överklagade också Paolo Macchiarinis försvar. De ville att målet skulle ogillas helt, men fick anstånd till början av september med att redovisa detaljer för överklagan till Svea hovrätt.

Och nu har kirurgens försvar klargjort sina grunder för överklagan. Paolo Macchiarini vänder sig bland annat mot en formulering i åtalet gällande det patientfall som han fälldes för. Enligt åtalet ska patientens naturliga luftstrupe avlägsnats. Enligt kirurgen fanns dock bara vävnadsrester kvar »utan egentlig funktion«, samt stentar. Därför går det inte att avlägsna något som inte finns.

I sommarens dom kom rätten fram till att Paolo Macchiarinis ingrepp var oförsvarligt i det fall som han fälldes för. Förenklat tyckte domstolen att ingrepp på den tredje patienten inte borde ha genomförts med facit efter de två tidigare patienterna. Men rättens resonemang var ändå att det förelåg en nödsituation. Och det tar försvaret fasta vid. De menar att det är »socialt adekvat« att utföra ingreppet i ett försök att rädda liv, och att det därför inte kan vara straffbart.

De skriver:

»Liv går före lem. Det var därför inte obefogat att sätta in en konstgjord luftstrupe som möjliggjorde andning. Det var socialt adekvat att göra det. Det som är socialt adekvat att göra i en nödsituation, vilket tingsrätten rätteligen funnit förelegat, är inte straffbart.«

Paolo Macchiarinis försvar lyfter också översättning som ett problem. Resonemanget går bland annat ut på att åklagaren ändrat åtalet i fråga om Paolo Macchiarinis påstådda oaktsamhet. Dessa förändringar är enligt försvaret så omfattande att de inte kan ses som tillåtna justeringar, utan borde vara ett nytt åtal. Paolo Macchiarini ska därtill inte ha delgetts dem på »ett språk han förstår«, och därför inte förstått vad han egentligen åtalats för förrän domen fallit. Problemen med översättning har därmed påverkat rätten till ett effektivt försvar.

Försvarsadvokat Björn Hurtig påpekar också att han inte fått ta del av åklagarens överklagan på ett språk som Paolo Macchiarini förstår. Nu begär kirurgens försvar att hovrätten klargör åklagarens överklagan, så att försvaret kan förbereda sig för förhandling i hovrätten.

Läs även:

Macchiarinis försvar överklagar domen

Åklagarna vill se fängelse för Macchiarini – överklagar domen

Åklagaren: Förvånande dom med den bevisningen

Advokaten: På det stora hela nöjda med domen

Macchiarini fälls för vållande till kroppsskada