Det har länge hörts röster från olika politiska håll om att införa krav på bredare utredningar varje gång någon tar sitt liv. Tanken har varit att såväl vården som exempelvis kommuner ska delta för att kunna lära sig av det som har hänt och förhindra fler självmord. Men då krävs en ny sekretesslagstiftning som gör det möjligt för flera myndigheter att dela information med varandra.

Sedan tidigare har Moderaterna, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna lagt fram den här typen av förslag i riksdagen och nu vill även Miljöpartiet, Centerpartiet, Liberalerna och Vänsterpartiet möjliggöra bredare haveriutredningar genom en översyn av sekretesslagstiftningen, visar Ekots genomgång.

Karin Rågsjö, vårdpolitisk talesperson för Vänsterpartiet, säger till Ekot att det är särskilt viktigt att förebygga självmord bland unga.

– Det är så många barn och unga som mår psykiskt dåligt i dag. Vi måste kunna göra mer. Och vet man historiken bakom självmorden kan man se mönster och gå in tidigare och förebygga.

Som Läkartidningen tidigare har rapporterat gav regeringen i somras i uppdrag till Socialstyrelsen att analysera vårdens utredningar av självmord och självmordsförsök. Bakgrunden till det uppdraget handlar om att antalet anmälningar av vårdskador som rör självmord har minskat kraftigt över tid – trots att alla självmord eller självmordsförsök ska anmälas om det finns skäl att tro att de hade kunnat undvikas genom patientens tidigare kontakt med hälso- och sjukvården.

Läs också:
Socialstyrelsen ska granska arbetet mot suicid