När Svenska psykiatriska föreningen nästa vecka ordnar fortbildning om psykiatern i det offentliga rummet sitter David Eberhard, Katarina Howner, Mikael Landén, Ullakarin Nyberg och Åsa Nilsonne i panelen – det vill säga fem psykiatrer som ofta syns i samhällsdebatten på olika sätt.

Svenska psykiatriska föreningen är kritisk till att det görs så mycket kortsiktiga satsningar inom psykiatrin – satsningar som bygger mer på populism än på vetenskap och beprövad erfarenhet och leder till att en massa skattepengar slängs i sjön i stället för att gå till vård av människor som mår psykiskt dåligt.

– Någonstans tycker vi att vi har kunskaper som psykiatrer och läkare som behöver komma fram i media, säger Maria Larsson, som är vice ordförande i föreningen och kommer att fungera som moderator under debatten tillsammans med Mikael Sandlund, tidigare ordförande för Svenska läkaresällskapets delegation för medicinsk etik.

– Det behövs en diskussion om hur vi ska göra för att bäst nå ut med det som gynnar svensk psykiatri, fortsätter hon.

Under seminariet kommer alla pandeldeltagarna bland annat att få berätta om hur de ser på möjligheterna, riskerna och ansvaret som kommer med att vara en offentlig psykiater. Planen är att det ska ligga som grund för en diskussion i svensk psykiatri både under kvällen och framåt.

Att seminariet sker just nu skulle man kanske kunna tro har en koppling till mordet på psykiatrisamordnaren Ing-Marie Wieselgren i Almedalen i juli.

Men så är det inte, enligt Maria Larsson. Paneldebatten har varit planerad ända sedan i våras.

Hon understryker dock att Ing-Marie Wieselgren skulle ha varit självklar i panelen, eftersom hon var så synlig i det offentliga rummet. Maria Larsson tycker också att mordet gjort det ännu viktigare att fler gör sin röst hörd.

– Att lyfta psykiaterns röst i det offentliga rummet på ett sätt som leder till bästa utveckling för psykiatrin är ännu viktigare att fler av oss gör nu när Ing-Marie Wieselgren inte kan. Personligen känner jag att det känns viktigt att göra det med inspiration av den engagerade och goda människa hon var, och på det fina sättet hon själv gjorde, säger hon.

Enligt Maria Larsson kommer mordet på Ing-Marie Wieselgren att följas upp på många olika sätt under Svenska psykiatrikongressen i Göteborg i mars nästa år.