Vårdmottagningen Aureum Healthcare i Stockholm skriver alltså ut medicinsk cannabis till patienter med smärtproblematik. Nu återkallar Region Stockholm mottagningens arbetsplatskod från och med den 10 oktober i avvaktan på fortsatt utredning – vilket tidningen Accent var först med att uppmärksamma. Det innebär att mottagningen inte längre kommer att kunna skriva ut läkemedel extempore – där ett icke-standardiserat läkemedel tillverkas för en specifik patient – inom högkostnadsskyddet.

I en skrivelse till Socialstyrelsen slår hälso- och sjukvårdsförvaltningen fast att mottagningen förskrivit en stor mängd cannabinoider extempore – men att det underlag som de inkommit med inte visar att det varit medicinskt motiverat.

Därmed finns det skäl att stänga arbetsplatskoden, anser de.

För att få en arbetsplatskod krävs att förskrivare följer Region Stockholms läkemedelskommittés rekommendationslista, den så kallade Kloka listan.

Förra året gick läkemedelskommitténs expertgrupp för smärta och reumatiska sjukdomar ut med en rekommendation om att cannabispreparat inte ska användas i smärtlindrande syfte i sjukvården eftersom evidensen för smärtstillande effekter är klena eller saknas helt.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen konstaterar att de substanser/läkemedel som mottagningen förskrivit till sina patienter extempore inte ingår i läkemedelsförmånen om de förskrivs på vanligt sätt.

»Genom att Aureum Healthcare har valt att använda sig av extemporeförskrivning kringgås detta och Region Stockholm får stå för kostnaden för förskrivningen«, skriver de.

Vårdmottagningen uppger att de motsätter sig återkallandet av arbetsplatskoden och att de kopplat in jurister på ärendet.

»Vi hoppas med detta att kunna hantera problemet så att ingen av våra patienter blir av med sin förskrivna medicin eller drabbas av andra negativa effekter«, skriver de på sin hemsida.

De uppger också att mer än 500 av deras totalt cirka 4 000 patienter kontaktat mottagningen »då de känner mycket stor oro och rädsla för att beslutet ska påverka deras behandlingsplan kraftigt negativt«.