Under medierapporteringen om den fortsatta spridningen av sars-cov-2 puttrar andra virus på lite mer i skymundan. Hit hör humant papillomvirus (HPV), som orsakar livmoderhalscancer. Årligen drabbas inte mindre än 570 miljoner kvinnor globalt. I Sverige får 550 kvinnor diagnosen varje år, varav 150 avlider. 

Joakim Dillner. Foto: Ulf Sirborn

Men om Joakim Dillner, professor i infektionsepidemiologi vid Karolinska institutet, får råda är dessa svenska siffror inom några år historia.

– Vårt mål är att utrota livmoderhals­cancer i Sverige – det är en chans vi både kan och ska ta, säger han.

Han är forskningsledare för projektet, och projektledare är Miriam Elfström, epidemiolog vid Karolinska institutet. Projektet omfattar alla landets 21 regioner, som deltar i arbetet inom ramen för en studie. 

– Vissa ska starta redan efter semestrarna, andra har startdatum i oktober eller i januari nästa år. Men det viktiga är att alla regioner är med och att de är motiverade, säger Joakim Dillner.

Utrotningen ska ske i två steg. Först ska kvinnor födda mellan 1994 och 1999 fångas upp och erbjudas vaccination.  

– Det handlar om 356 365 kvinnor i landet, säger Joakim Dillner.

I nästa steg ska kvinnor med ökad risk identifieras och få test-kit hemskickade (se faktaruta).

Med dagens modell, där vaccination mot HPV i skolan kombineras med screen­ing i form av ett gynekologiskt cellprov som tas på en barnmorskemottagning, kommer livmoderhalscancer att utraderas på sikt. Detta kommer dock att ta 50 år utan extra insatser. Enligt Joakim Dillner är det rent vetenskapligt möjligt att utrota livmoderhalscancer i Sverige på så kort tid som två år.

– Men logistiskt, med 21 regioner som ska samverka, har vi plussat på fyra extra år, varav ett redan gått sedan vi inledde arbetet 2021, säger han.

Inom studien erbjuds vaccination mot HPV av särskilt utbildade barnmorskor. Först ut här är sjukvårdsregion Stockholm Gotland. Joakim Dillner beskriver hur arbetet med att nå kvinnorna ändrades över tid.

– I höstas informerade vi om att det gick att vaccinera sig och trodde att det skulle bli som vid covid-vaccinationen, när tiderna tog slut i ett nafs, men för HPV var inte suget lika starkt. Nu har vi övergått till att skicka riktade inbjudningar: »Du har en tid inbokad för HPV-vaccination på en barnmors­kemottagning nära dig«. Det är ett vedertaget sätt att kalla som ger stor uppslutning, säger han.

Cirka 250 barnmorskor är utbildade, och i juni hade 24 000 av 56 000 kvinnor fått vaccin.

I regionerna pågår arbetet från norr till söder. Helena Strömqvist är vårdutvecklare vid Regionalt cancercentrum Norr och ansvarig för utrotningsprojektet i hela norra sjukvårdsregionen. Här har Region Jämtland Härjedalen kommit längst, då de har fått ett klart ledningsbeslut att gå vidare med projektet.   

– I Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland inväntar vi fortfarande ett slutgiltigt besked på finansiering och val av strategier för att kunna gå vidare. Så vi kan säga att vi är i planeringsfasen just nu, säger hon.

Anna Ericsson är sjuksköterska vid vaccinationssamordningen och projektledare för just Region Jämtland Härjedalen. Det mesta har förberetts inför hösten vad gäller exempelvis tidsplanering, bokning och kostnadsberäkning.

– Totalt har vi också anmält sju vaccinatörer samt en medforskare från vaccinationssamordningen till utbildningen i höst, säger hon.

Under hösten sätts också kommunikationsplanen för att nå kvinnorna i målgruppen i verket.

– Vår förhoppning är att vi kan göra gemensam sak med övriga i Region Norr, säger hon. 

Christer Borgfeldt. Foto: Privat

Christer Borgfeldt, överläkare och docent i obstetrik och gynekologi vid Lunds universitet, är vetenskapligt ansvarig för utrotningsprojektet i Region Skåne. Han beskriver att även regionerna Blekinge och Kronoberg är på gång med sina projektupplägg, där hälso- och sjukvårdsnämnderna har beviljat finansiellt stöd för vaccinationerna. 

– Under tidig höst kommer barnmors­kor att utbildas om HPV och vaccinationskunskap via en 3,5 timmars webb­utbildning, varefter de får delegation att vaccinera mot HPV inom studien, säger han.

Logistiken avseende kommunikationsplaner, distribution av vaccin med säker­ställd kylkedja samt journalhantering med bank-id är tänkt att vara på plats till i september, med vaccinationsstart tidig höst.

– Vi ser med tillförsikt fram emot att allt kommer på plats så snart som möjligt – men flera »barnsjukdomar« kommer säkert att hittas under resans gång, säger Christer Borgfeldt.

För Joakim Dillners egen del har målet att helt utrota en cancerform varit en realitet i nästan fyra decennier. Då bevistade han en föreläsning av den tyska forskargrupp som visade att orsaken till livmoderhals­cancer var HPV.

– Den insikten tog jag med mig när jag började forska. I 36 år har jag vetat att det går att utrota livmoderhalscancer genom att slå mot HPV – och inom fem år kan det bli verklighet, säger han.

 

Projekt utrotning av livmoderhalscancer  

Målet är att helt utrota livmoderhals­cancer i Sverige. Då krävs två insatser.

Steg 1: Få stopp på spridningen av HPV så snabbt som möjligt. 

Alla kvinnor födda 1994–99 kontaktas för att få chans att få vaccin. Då ges Gardasil 9, som ger över 90 procents skydd mot nio olika typer av HPV. 

Steg 2: Redan smittade med HPV får scree­ning. 

Då identifieras kvinnor med hög risk i hela landet av Nationella kvalitetsregistret för cervixprevention, NKCx, exempelvis de som aldrig deltagit i screening eller som har haft cellförändringar som inte har följts upp. Kvinnorna kontaktas via e-post/sms/brev och får provtagningskit hemskickat. NKCx utför testet och skickar sedan listor med resultat till regionalt ansvarig. Uppföljning av screeningpositiva utförs inom regionen.