Apotekaren Richard Bergström utsågs till vaccinsamordnare av regeringen i juni 2020 och fick även i uppdrag att leda en utredning om tillgång till vaccin mot covid-19. Den utredningen var tänkt att slutrapporteras nästa sommar, men Richard Bergström anser sig vara klar långt tidigare, rapporterar Dagens Medicin och hänvisar till nyhetstjänsten Läkemedelsmarknaden. Redan den 31 oktober planerar han att lämna över sitt slutbetänkande och avslutar sedan sin tjänst, enligt det uppsägningsmejl till Socialdepartementet som Läkemedelsmarknaden har tagit del av. I mejlet skriver han också att försörjningen av vaccin från Pfizer är tryggad för de två kommande åren, men att det däremot finns behov av att förlänga avtalet med Moderna »då vi inte kan ta risken att bara ha en leverantör av vaccin mot covid-19«.

Richard Bergström kommer i stället att bli chef för European Affairs på analysföretaget Iqvia.

Det är fortfarande oklart vem som kommer att ersätta honom.