Dagens Nyheter visade nyligen i en granskning att ingen av de 65 husläkarmottagningar som öppnat i Region Stockholm sedan privatiseringsreformen med vårdvalet infördes 2008 har varit offentligt driven. Regionen kan i teorin öppna en vårdcentral i egen regi, men kan enligt Christoffer Bernsköld, tillförordnad chef för avdelningen för närsjukvård på Region Stockholm, inte bestämma var en privat verksamhet ska starta. Detta med hänvisning till den fria etableringsrätten och lagen om valfrihet.

»När nya bostadsområden breder ut sig finns primärvård inte längre med i planeringen av samhällsservice. Det har överlåtits åt marknaden«, står det i artikeln.

Aida Hadzialic (S).

Socialdemokraterna i Region Stockholm har i valrörelsen vänt sig emot marknadsstyrningen och skriver exempelvis på sin kampanjsajt: »Vården ska inte vara en marknad. Vi måste ta tillbaka kontrollen över sjukvården för att rusta våra vårdcentraler.«

Oppositionsregionrådet Aida Hadzialic (S) har i valveckan bråda dagar och svarar på Läkartidningens frågor via mejl.

Kan Socialdemokraterna, vid en vinst i regionvalet, lova att det öppnas offentligt drivna vårdcentraler under kommande mandatperiod?

»Ja, det går vi till val på.«

Skulle ett sådant löfte vara förenligt med gällande lagstiftning?

»Ja, det har varit möjligt i andra delar av landet. Det finns bara ett förbud mot nya offentliga vårdcentraler i Moderaternas Region Stockholm.«

Hur skulle tidsplanen för ett sådant löfte se ut?

»Det ska styras av vårdbehoven, men vi prioriterar bland annat nya vårdcentraler i Sätra och Botkyrka där det saknas i dag, under kommande mandatperiod.«

Vård- och valfrihetsregionrådet i Region Stockholm, Tobias Nässén (M), dementerar att det skulle finnas ett förbud mot att öppna vårdcentraler i egen regi i regionen och skriver i ett mejl:

»SLSO (Stockholms läns sjukvårdsområde, redaktionens anmärkning) har full möjlighet att lägga fram förslag om att öppna en offentligt driven vårdcentral, t ex i något område där man anser att det skulle finnas så kallade ”vita fläckar” men den bedömningen har man alltså inte gjort.«