Målsättningen presenterades av socialminister Lena Hallengren (S) och Aida Hadzialic (S), oppositionsregionråd i Region Stockholm, och är tänkt att gälla alla de regioner där Socialdemokraterna styr efter valet, och tanken är att det ska nås under den kommande mandatperioden.

Enligt Aida Hadzialic fattas det i dag ungefär 100 barnmorskor inom förlossningsvården i Region Stockholm för att nå målet en barnmorska per födande kvinna.

Med tanke på barnmorskebristen fick Lena Hallengren frågan om hur realistiskt målet var av en reporter som liknade det vid att önska sig fred i världen.

– En högst relevant fråga, men vi skulle inte stå här och säga en barnmorska per födande i de regioner där vi får styra om vi inte trodde att det var möjligt under nästa mandatperiod. Det är det korta svaret, sa Lena Hallengren.

Moderaterna i Region Stockholm har tidigare presenterat en reform om en barnmorska per födande med målsättningen att komma i hamn under 2022.