Södra Älvsborgs sjukhus fick bottenbetyg – plats 61 av 62 – i Sveriges yngre läkares förenings (Sylf) senaste AT-ranking. Ett stort problem är den stora jourbördan i kombination med brist på återhämtning. Det är för stort fokus på vårdproduktionen enligt AT-läkarna. Jourkomp betalas ofta ut i pengar, eftersom det är svårt för AT-läkarna att få ledigt. Och introduktion, handledning och utbildning får stå tillbaka på grund av den höga belastningen. Särskilt illa är det på medicin- och kirurgiblocken.

– Vi har länge fått signaler om att det är problem med allmäntjänstgöringen som är korrelerat till brist på tid för utbildning och självstudier och en extremt hög jourbelastning. Man är så beroende av AT-läkarna i produktionen, säger Elin Ekdahl, som är ordförande i Sylf Södra Älvsborg.

Hon har länge efterlyst fler AT-tjänster.

– Vi i Sylf ser att det skulle lösa många av problemen om samma arbete delas av fler. Så vi har tryckt på ganska mycket om det mot AT-ledningen under året.

Nu har sjukhuset i Skene/Borås beslutat sig för att utöka antalet årliga AT-tjänster från 40 till 48 från nästa år.

Elin Ekdahl. Foto: Privat

– Det känns jätteroligt. Vi har haft en god och konstruktiv dialog om detta, säger Elin Ekdahl som själv gjort sin AT på SÄS.

Utbildningschefen Maria Sahlin hoppas att den 20-procentiga ökningen kommer att göra skillnad.

– Vi känner att vi behöver ta ett nationellt ansvar för AT. Jag ser också att fler AT-läkare per vårdplats på SÄS är främjande för deras välbefinnande, säger hon om beslutet.

AT-läkarna kommer dock fortsatt vara en viktig kugge i jourverksamheten, påpekar hon.

– De har egna jourlinjer hos oss. Jag tycker att det finns ett viktigt lärande i att de är där patienter är 24/7. Så den filosofin kommer vi inte ändra. Men självklart ska vi följa arbetstidslagen. Där har vi failat år efter år, säger Maria Sahlin.

Andra förbättringsåtgärder som nu vidtas är att styra upp schemaläggningen så att AT-läkarna kan gå på klinikernas utbildningar, ge dem fler tillfällen att öva på det kliniska träningscentrat på sjukhuset och mer tid för reflektion.

– Vi har just infört reflektionsgrupper som träffas var fjärde onsdag. Det har vi fått jättefina reaktioner på, säger Maria Sahlin.

Hur stor roll har Sylf spelat för att den här utökningen gjordes?

– Vi har absolut gått hand i hand i det här, säger Maria Sahlin.

Totalt ökar Västra Götalandsregionen antalet årliga AT-tjänster från 244 till 266 nästa år.