Vårdplatsbristen kan leda till patientsäkerhetsrisker, sa Emma Spak, chef för sektionen för hälso- och sjukvård vid SKR i en intervju med Läkartidningen nyligen. Samtidigt betonade hon att vårdplatsfrågan är komplex, eftersom antalet platser också minskat till följd av medvetna beslut.

Intervjun har fått Sjukhusläkarna att reagera. I ett öppet brev skickat till samtliga ordinarie ledamöter i SKR:s styrelse, skriver föreningens styrelse att sjukhusläkarnas och SKR:s verklighetsbilder fundamentalt skiljer sig åt. Som exempel nämns synen på just vårdplatsbristen, som pekats ut som det största arbetsmiljöproblemet i Läkarförbundets arbetsmiljöenkät: »Fokus för er retorik har hittills varit hur vårdplatserna i stället kan bli ännu färre.«

Föreningen gläds dock åt Emma Spaks uttalande om att »arbetsgivare och professionen behöver kroka arm för att hitta gemensamma lösningar«.

»Vi arbetar gärna med er och regionerna för att hitta långsiktiga och konstruktiva lösningar på den svenska sjukvårdens problem. För att vi ska kunna nå framgång med detta arbete krävs dock att vi hittar en gemensam beskrivning av verkligheten«, skriver ordförande Elin Karlsson som för styrelsens talan.

Hon hoppas bland annat på en konstruktiv dialog med SKR om hur man ska hitta resurser och arbetsmetoder som möjliggör en god vård oavsett vårdnivå. I det öppna brevet kräver Sjukhusläkarna även svar på frågan om hur SKR som arbetsgivarorganisation kan förbättra arbetsmiljön och säkra fortbildningen.

Läs också: SKR: Vårdplatsbristen innebär en »påtaglig risk« för patientsäkerheten