Brevet skickades i helgen till politiker och tjänstemän i Region Värmland, vilket lokala medier var först med att rapportera. Det inleds med en fråga om vad som krävs för att vårdpersonalens röster ska bli hörda.

»Vi har skrikit högt, vädjat, strejkat, gråtit, jobbat många övertidstimmar, blivit utmattade och sjukskrivna. Mist många kompetenta kollegor utan att ni över huvud taget brytt er eller lyssnat.«

Enligt brevskrivarna har antalet vårdplatser minskat och överbeläggningarna ökat på grund av personalflykt, något som påverkar patientsäkerheten. Nu saknas vårdpersonal på alla nivåer, menar de, från läkare och sjuksköterskor till undersköterskor och servicepersonal. För att lyckas ändra kurs krävs höjda löner, »gärna i nivå med de löner som de kommunala verksamheterna i Värmland erbjuder« och bättre arbetsmiljö för att locka personal att stanna.

Christofer Lindholm, ordförande i Värmlands läkarförening, kommer nu att kontakta medlemmarna i Arvika för att stämma av hur de mår. Själv kände han dock inte till brevet innan det fick spridning i medierna.

– Men i och med den här sommaren, som har varit den värsta någonsin, kan jag förstå frustrationen. Vi vet att det har varit en väldigt pressad situation i Arvika i sommar, men det har ju varit tufft på alla regionens sjukhus eftersom vi har en vårdplatsbrist generellt i Värmland.

Tidigare år har dock de båda mindre sjukhusen i Arvika och Torsby kunnat få viss avlastning av sjukhuset i Karlstad.

– Men i år har småsjukhusen kanske inte i samma utsträckning som tidigare kunnat få hjälp av Karlstad, eftersom också Karlstad har haft så få vårdplatser, säger han.