I ett öppet brev till regionstyrelsen i Skåne lyfter Läkarförbundet Skåne kritik mot vårdinformationssystemet Millenium och den bristande insyn som föreningen haft i införandet, rapporterar SVT Nyheter Skåne.

Allmänläkaren Olof Lindqvist, som även är styrelseledamot i Läkarförbundet Skåne och huvudskyddsombud i primärvården, har suttit med i den fackliga referensgruppen för Skånes digitala vårdsystem, SDV, som projektet att införa Millennium kallas.

– Vi har inte släppts in i systemet. Vi känner oss inte hanterade på ett värdigt sätt, säger han till SVT Nyheter Skåne.

Läkarförbundet Skåne har även farhågor om att systemet kommer att vara ineffektivt och krångligt samt att det kommer att kräva fler anställda än i dag.

Harald Roos, styrgruppsordförande i SDV, har svarat på brevet och vill ha ett möte med Läkarförbundet Skåne. Till SVT Nyheter Skåne skriver han:

»Jag förstår Läkarförbundets frustration, men att de inte själva fått prova systemet beror inte på ovilja utan på att förutsättningarna inte funnits. Det är ett mycket stort arbete som har gjorts och fortfarande görs, och det finns i nuläget ingen färdig produkt eller ett system i sin helhet att testa.«

Läs även:

Cerners förslag: Inför Skånes nya vårdinformationssystem först 2025

Skåne ställer krav på Cerner – digitalt vårdsystem kraftigt försenat

Nytt journalsystem drar ut på tiden – VGR vill ha pengar tillbaka

Ivo ger grönt ljus för Skånes digitala vårdinformationssystem

Skåne avråds använda Millennium-tjänster i Indien och USA

Finlands upphandling av Cerners journalsystem faller