En utvidgad och skärpt vårdgaranti för både primärvård och specialiserad vård var några av förslagen ur Tillgänglighetsdelegationens slutbetänkande som lades fram i maj. Nytt var bland annat att patienter föreslås få undersökning inom 60 dagar i såväl primärvården som den specialiserade vården och att patienter ska få en medicinsk bedömning av läkare eller annan legitimerad sjukvårdspersonal inom 60 dagar, i stället för 90 dagar som gäller nu.

Sveriges Kommuner och regioner, SKR, har fått möjlighet att lämna ett yttrande på utredningen och skriver nu att ökad tillgänglighet är prioriterat i alla regioner. Vårdens tillgänglighet är en stor och viktig fråga, enligt Marie Morell, ordförande för Sjukvårdsdelegationen på SKR.

– Vi ser därför positivt på att vårdgarantin förtydligas och utvecklas, säger hon i ett uttalande.

Däremot saknar organisationen en djupare analys kring kompetensförsörjningen. Samtidigt som befolkningen över 80 år kommer att öka med 50 procent under den kommande tioårsperioden kommer den arbetsföra delen av befolkningen bara öka med 4 procent under samma period, enligt SKR: »Nyrekrytering kommer inte att räcka utan fler behöver kunna och vilja arbeta heltid och stanna hela yrkeslivet i vården. Verksamheterna måste också kunna behålla och kompetensutveckla befintlig vård- och omsorgspersonal.«

SKR menar också att det är olyckligt att utredningen bara fokuserar på dagens problem och lösningar i stället för att hitta nya arbetssätt, förbättrade behandlingsmöjligheter och se möjligheterna med digitaliseringen.

Läs också: Så vill Tillgänglighetsdelegationen skärpa vårdgarantin