– Ser man historiskt har det varit lite av socialdemokratins bastion, säger Magnus Blomgren på statsvetenskapliga institutionen vid Umeå universitet.

– Men där åkte man på rejält med stryk i valet 2018, och vi såg ett antal ledarskiften i landet. Jag tolkar siffrorna nu som att Socialdemokraterna återtar lite förlorad mark från förra valet.

Under den förra mandatperioden satt Socialdemokraterna i styret i 9 av landets 21 regioner, efter ett stort tapp i valet 2018. Dessförinnan hade man suttit med i styret i 16 regioner.

Nu går man framåt i 16 regioner. I de fem regioner där S tvärtom tappar andelar, sitter partiet i styret i samtliga fall.

Störst frammarsch gör man i Norrbotten, procentuellt sett (se grafik nedan). Där ökar partiet över 12 procent, ungefär vad man tappade i förra valet, och landar på 42 procent av rösterna.

Norrbotten är den region där Magnus Blomgren tycker att resultatet är som mest anmärkningsvärt. I förra valet gick Sjukvårdspartiet upp som en raket med 35 procent av rösterna. I årets val faller de till 8 procent.

– Där byggde Sjukvårdspartiet, i opposition inför valet 2018, upp ganska stora förväntningar om att man skulle kunna förändra mycket. Sedan var det kanske inte riktigt så enkelt som väljarna uppfattade det. Då blev årets val lite som en backlash, som jag tolkar det, säger Magnus Blomgren.

Regionvalet i Stockholm, där Socialdemokraterna också gick starkt framåt, ser han på ett plan som den viktigaste förändringen. Debatten i Stockholm, där ett blågrönt styre hållit i rodret i 16 år, har haft effekt på den nationella arenan där S pekat på Stockholm som ett avskräckande exempel.

Västerbotten är den enda region där Socialdemokraterna suttit i majoritetsstyre under den gångna mandatperioden. Faktum är att de flesta regionerna har styrts i minoritet. Och två tredjedelar har styrts blocköverskridande.

Men frågan är hur Socialdemokraternas framgångar kan omsättas i styren. I tidigare nämnda Norrbotten skulle partiet kunna slå ihop sig med den tidigare samarbetspartnern Vänsterpartiet och få majoritet. I Stockholm är det lite klurigare. Det räcker inte för S och V att slå ihop sig med Miljöpartiet (som tidigare styrt med Alliansen), utan det behövs hjälp från exempelvis C eller L, för att få en majoritet.

Men i många regioner är majoritetsstyre inte så viktigt, då de ideologiska skillnaderna inte är så tydliga som i riksdagspolitiken.

– Normalt sett gör man ändå upp. Det är inte riktigt samma spel som på nationell nivå, säger Magnus Blomgren.

– Några frågor är ideologiskt principiella. Men tittar man på debatten är problembilden för partierna väldigt likartade: det handlar om bemanningsfrågor, rekryteringsfrågor och liknande.

I de regioner där Socialdemokraterna suttit med i styret den gångna mandatperioden, har partiet haft 26,5–35,5 procent av rösterna, med tyngdpunkt åt den högre siffran. Med undantag för Jönköpings län är man inte under 27 procent någonstans i årets val. Men Socialdemokraterna kommer inte upp i 2014 års siffror i någon region, förutom Stockholm.

Kommer Socialdemokraterna sitta med i fler styren denna mandatperiod?

– De kommer säkert komma in i styren i flera regioner. När siffrorna är klara kommer förhandlandet att börja inför budgetarbetena, det är då styrena utkristalliseras, säger Magnus Blomgren.

 

Läs även:

Region Stockholm: Nu ändrar MP sig och vill ha en ny majoritet

MP lämnar samarbete i VGR – S öppna för breda samtal om styret

Upplagt för nytt styre i flera av regionerna