Turerna kring den kommande uppdateringen av de nationella riktlinjerna för MS och behandling med lymfomläkemedlet rituximab fortsätter. Rituximab har de senaste åren blivit det mest använda läkemedlet vid MS, trots att det saknar marknadsgodkännande för denna indikation.

Som Läkartidningen berättat uppmanar flera MS-läkare Socialstyrelsen att »ompröva sitt beslut om att exkludera rituximab ur de nationella riktlinjerna för vård av personer med ms« i en debattartikel i Svenska Dagbladet.

Nu svarar Thomas Linden, avdelningschef på Socialstyrelsen, på kritiken i en replik i samma tidning.

»Sammanfattningsvis är Socialstyrelsens beskrivning av verkligheten att den kommande rekommendationen om anti-CD20-antikroppsläkemedel inte på något vis förhindrar användningen av rituximab vid skovvis förlöpande ms«, skriver han.

Eftersom rekommendationen liksom i andra riktlinjer kommer att vara på substansnivå pekar den inte ut specifika läkemedel från namngivna tillverkare, enligt Thomas Lindén.

»Det innebär att vården, inom ramen för den fria förskrivningsrätten, kan välja vilket antiCD20-antikroppsläkemedel som sedan används för den enskilda patienten«, skriver han.

Läs också:

Kritik mot fortsatt nej till off label-läkemedel i MS-riktlinjer