Sveriges Radios Ekoredaktion har i en enkät ställt frågor till de 176 toppkandidaterna, för riksdagspartierna och de regionala partier som i dag har mandat i regionfullmäktige, i samtliga regioner. 171 personer har besvarat enkäten och av dem svarar 162 att deras parti anser att regionen ska skjuta till mer pengar till barn- och ungdomspsykiatrin, BUP, under kommande mandatperiod.

Viljan att skjuta till mer pengar finns över hela den politiska skalan och hos företrädare för partier i såväl regering som opposition i regionerna. Däremot skiljer sig utfästelserna i hur konkret politikerna specificerar faktiska summor. I Blekinge uppger centerpartisten Karin Nordvall, som i nuläget är med och styr regionen, att det behövs cirka 20 miljoner kronor. Samtidigt hoppas hon, enligt radion, att den satsningen ska kunna finansieras med ökade statsbidrag då regionen inte har »20 miljoner liggande«.

I Region Gotland uppger Sara Wilhelmsson (M), som i dagsläget sitter i majoritet, till Ekot att »verksamheten i dag är tillräckligt dimensionerad« och därför inte är i behov av ökade anslag.