Läkartidningen har vid flera tillfällen berättat om den så kallade Community-studien, som regelbundet följer medarbetare på Danderyds sjukhus och deras immunsvar mot sars-cov-2.

Nu publiceras nya resultat från den pågående studien, i form av ett brev i New England Journal of Medicine.

I studien såg forskarna att deltagare som hade höga nivåer av antikroppar mot sars-cov-2 i luftvägarna hade en halverad risk för att bli smittade av omikronvarianten.

Enligt forskarna är det första gången som någon kunnat visa att antikroppar mot sars-cov-2 i luftvägarna faktiskt skyddar mot omikroninfektion.

De såg dock att många deltagare inte fick mätbara antikroppar i luftvägarna trots tre doser vaccin. Efter tre doser vaccin, när screeningen inleddes, hade de flesta deltagare höga nivåer av antikroppar i blodet. Men bara 62 procent hade mätbara antikroppar i luftvägarna.

I studien hade deltagare som haft covid-19 innan de blev vaccinerade betydligt högre nivåer av sars-cov-2-specifika antikroppar i luftvägarna efter vaccination än deltagare som inte haft covid före vaccination.

Vägen framåt kan vara att ge vaccin i form av nässprej, enligt Charlotte Thålin, biträdande överläkare, docent och ansvarig forskare för Community-studien vid Danderyds sjukhus.

– Nu befinner vi oss i ett läge med omikron som smittar trots flera doser av dagens vacciner som ges i muskeln. Det är lockande att tro att ett vaccin som i stället ges via näsan/luftvägarna, där viruset tar sig in i kroppen, skulle kunna väcka ett liknande immunsvar lokalt som naturlig infektion och därmed stoppa viruset i ett tidigare skede, säger hon i ett pressmeddelande.

Hon påpekar att flera vaccin i nässprejsform nu undersöks i kliniska prövningar.

I studien – som genomfördes i början av året – screenades 338 medarbetare som fått tre doser vaccin regelbundet för infektion.

Community-studien genomförs i samarbete mellan Danderyds sjukhus, Karolinska institutet, Uppsala universitet, Folkhälsomyndigheten, KTH och SciLifeLab.

Läs artikeln i New England Journal of Medicine.