Vårdplatsbristen vid sjukhuset i Sundsvall var i våras så pass allvarlig att Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) hotade Region Västernorrland med ett vite på 15 miljoner kronor om inte fler vårdplatser tillgängliggjordes. Det exakta antalet vårdplatser bestämdes till 219 och slutdatum sattes till den sista september. Under en presskonferens på onsdagen meddelar regionen dock att man inte har lyckats nå målet.

– Vi kan konstatera att vi inte når dit, även om vi har lyckats öka antalet platser sedan i våras, sa tillförordnade hälso- och sjukvårdsdirektören Kjell Norman.

Just nu har sjukhuset 193 vårdplatser, 23 fler än i våras men fortfarande en bit ifrån Ivos krav. Regionen delar dock Ivos bild av att 219 vårdplatser är vad som behövs och kommer att fortsätta arbeta för att nå dit.

– Framför allt är det brist på sjuksköterskor vi ser, vi lyckas inte anställa det antal som vi önskar, och det har en direkt korrelation till det antal vårdplatser vi kan ha öppna, sa Kjell Norman.

Sedan viteshotet kom har flera åtgärder vidtagits för att förbättra situationen. Man har bland annat arbetat för att göra bättre prognoser över hur vårdbehoven kommer se ut och styra bemanning och planering utifrån det.

– Men det viktigaste är att vi behöver fler medarbetare. Vi har haft lönesatsningar, men för att få folk att stanna kvar behöver vi arbeta med vår arbetsmiljö, sa Caroline Herlin, områdesdirektör för länssjukvårdsområde somatik.

Hon har själv samtalat med personer som sagt upp sig från kirurgen för att lyssna till deras förslag på förbättringar. Andra punkter på listan över arbetsmiljöåtgärder är hyrpersonal för att minska belastningen på de ordinarie medarbetarna och ledningssjuksköterskor som ska stötta nya kollegor och jobba med utvecklings- och förändringsarbete.

Under presskonferensen valde Kjell Norman också att rikta en känga till Ivo. Han tycker att det är »märkligt« att Ivo ska kräva in miljoner trots alla ansträngningar som gjorts.

– Vi har jobbat stenhårt för att försöka genomföra det som vi, tillsammans med Ivo, ser som den rätta vägen, men inte lyckats. Då ska det ändå tas 15 miljoner av skattemedel för att betala vite. Jag ser inte att det här hjälper oss.

Ett liknande viteshot hänger över Akademiska sjukhuset i Uppsala, som dock har överklagat och där kammarrätten nu ska pröva saken.

– Vi har inte överklagat. Vi tycker att det är rimligt att jobba utifrån Ivos beslut och vi fortsätter med det. Men jag önskar att vi kan få föra en dialog med Ivo om vad vi har gjort och vad vi kommer att göra, så att vi kanske kan komma fram till en annan lösning än att betala de här 15 miljonerna i vite, sa han.

Läs också:

»Västernorrland är kanske den region som har det allra värst«

Ivo hotar Västernorrland med 15 miljoner i vite för vårdplatsbrist