Bristen på vårdplatser och Iva-platser gör sig ständigt påmind i det dagliga arbetet som sjukhusläkare, menar Elin Karlsson, som förutom att vara ordförande för Sjukhusläkarna arbetar som överläkare i kirurgi vid Södertälje sjukhus.

– Rent konkret handlar det om att ägna mycket tid åt att försöka hitta vårdplatser åt patienter som behöver läggas in, ta reda på var man kan överbelägga och hålla koll på hur mycket personalen klarar av och när de går på knäna.

Elin Karlsson, ordförande för Sjukhusläkarna. Foto: Stefan Tell

»Tillgången till vårdplatser« är också svaret, när Läkartidningen frågar om den politiskt viktigaste frågan för Sjukhusläkarna, inför det kommande valet.

I en nyligen publicerad rapport från Läkarförbundet, som Läkartidningen rapporterat om uppger en av sju läkare att de varje vecka tvingas skicka hem patienter som borde ha lagts in.

Bilden bekräftas av Elin Karlsson:

– Det handlar om att patienter får vårdas på akutmottagningen i stället för på en vårdavdelning eller att man får skriva hem patienter som man egentligen skulle vilja behålla lite längre. Besluten styrs ofta vad vi kan göra utifrån läget vi är i för stunden, snarare än vad vi vill göra utifrån en medicinsk bedömning.

Elin Karlsson efterlyser också en beredskap för hur tillgången till vård- och Iva-platser ska säkras vid kris eller katastrof. Trots erfarenheterna från pandemin och trots en oro i vårt närområde, saknas en nationell samordning, menar hon.

– Det finns inga konkreta planer för hur vi ska samarbeta över landet och hjälpa varandra över regiongränserna. Nu hänger det på att man har personliga kontakter.

Men samtidigt som Elin Karlsson tycker att det varit för lite fokus på dessa frågor och på sjukvården generellt i valrörelsen vill hon inte att frågan ska politiseras mer.

– Jag vill inte att sjukvården ska bli ett slagträ i valdebatten, utan att man kommer överens över blockgränserna om att satsa på sjukvården. Ge oss tillräckliga förutsättningar för en bra arbetsmiljö så att vi kan rekrytera tillbaka och behålla personal och låt oss sen jobba på i lugn och ro med kärnuppdraget.

Elin Karlsson ser också en fungerande sjukvård som en ödesfråga för hela det offentligt finansierade systemet. Får människor inte vård i tid och när de behöver riskeras hela viljan att betala skatt, menar hon.

Till dem som kommer styra efter valet är därför medskickat:

– Satsa på att vi får förutsättningar att skapa rätt antal vårdplatser och Iva-platser och ge oss en arbetsmiljö som vi mår bra att jobba i så att vi orkar jobba kvar. Helt enkelt – tänk efter hur du själv vill ha det den dag du blir sjuk.