»Hur tänker man hantera att Hallands sjukhus endast kommer kunna operera på 50 procents kapacitet?«. Den frågan ställer 20 läkare vid Hallands sjukhus i ett brev till regionens politiker, vilket lokala medier var först med att rapportera om. 

Sedan pandemin bröt ut har köerna till operation vuxit och när läkarna äntligen trodde sig ha en chans att komma i kapp har i stället personalbristen satt käppar i hjulet. Enligt den politiska ledningen väntas man ha 70-80 procents operationskapacitet i höst, medan läkarna å sin sida menar att det snarare rör sig om 50 procent.

– Man får ju utgå från antalet tillgängliga operationssjuksköterskor. Om vi inte har 80 procents operationskapacitet på personalsidan kan man inte heller operera på 80 procent, säger läkaren Selamawit Mekuria till SVT Nyheter Halland.

I praktiken innebär det att två eller tre av de elva operationssalarna står tomma samtidigt som patienter väntar på vård, enligt SVT.

Christian Lidén (C), ordförande för driftnämnden Hallands sjukhus, säger att det är olyckligt att man inte kan operera med full kapacitet, men förklarar personalbristen med pensionsavgångar och uppsägningar.

Läkarna bakom uppropet menar dock att det delvis är annat som ligger bakom. De skriver i brevet att de »under längre tid sett hur privatiseringen och bemanningsföretag utkonkurrerar regionen« och att det enda sättet att lyckas få en högre lön är att säga upp sig.

Nu vill de ha klara besked från politikerna:

»Hur ser Region Hallands strategi ut för att kunna vända denna trend? Vi som är trogna regionen börjar bli allt mer bekymrade över utvecklingen«, skriver de.