I april kungjorde Socialstyrelsen att 1 100 listade patienter per heltidsarbetande specialist i primärvården var ett rimligt riktvärde. Myndigheten tyckte inte att siffran egentligen skulle ses som ett hårt tak – eller golv – utan just som ett riktvärde som borde anpassas efter lokala förhållanden såsom vårdtyngd, geografi och vårdcentralens bemanning. Likväl var det en seger för Läkarförbundet och dess delföreningar, som välkomnade Socialstyrelsens ställningstagande.

Nu, fem månader senare, visar en kartläggning som Dagens Medicin har gjort, att det bara är två regioner som faktiskt har tagit beslut om 1 100 patienter: Norrbotten och Gotland. Samtidigt har exempelvis Region Värmland ett beslut om 1 500 patienter, med avsikten att nå 1 100.

Tio regioner svarar att någon form av arbete pågår, men av dessa uppger flera att det är en lång väg kvar till ett politiskt beslut. Sju regioner har ett listtak, men högre sådana. Däribland finns exempelvis Jämtland Härjedalen med 1 250 patienter, och Kalmar län med en inriktning mot 1 750.

Fem regioner har vare sig beslut om någon gräns, eller någon tidsplan för en sådan. Bland dessa finns exempelvis Kronoberg och Dalarna.

Tittar man på storstadsregionerna, har Stockholm och Västra Götaland inga beslut men uppger att riktvärdet analyseras i organisationen. Region Skåne är en av fyra regioner som inte svarat på Dagens Medicins enkät.

Läs även:

Socialstyrelsen: 1 100 invånare per specialist i primärvården

Nytt verktyg för att beräkna hur många patienter en fast läkare kan ha

Tänkargrupp: så kan alla få fast läkare om fem år

Satsning på ST-läkare ska stärka vårdcentraler i Jämtland