– För tillfället gäller inte föreläggandet, säger kammarrättslagmannen Petter Classon till Läkartidningen.

I förra veckan tog den juridiska processen kring vårdplatsbristen på Akademiska sjukhuset ytterligare en ny vändning, vilket Dagens Medicin tidigare rapporterat. I grunden ligger ett beslut från Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, om att Akademiska sjukhuset till den 15 september i år ska säkerställa att det har 612 vårdplatser (exklusive intensivvården, Akademiska barnsjukhuset, psykiatrin och BB). Lever inte sjukhuset upp till kravet hotar ett vite om 20 miljoner kronor.

Region Uppsala överklagade tidigare Ivos beslut till Förvaltningsrätten i Karlstad som den 9 september avslog överklagandet. Uppsala vände sig då till Kammarrätten i Göteborg som den 15 september beviljade regionen prövningstillstånd gällande överklagandet av Ivos beslut. Kammarrätten beslutade vidare att Ivos och förvaltningsrätten beslut inhiberas, det vill säga att de inte gäller tills vidare.

Kammarrätten skickar nu sitt beslut till Ivo som får möjlighet att kommentera det, sedan ska det hela föredras i kammarrätten. När det blir är ännu oklart.

– Men det är ett mål som vi kommer att prioritera med tanke på målets karaktär, säger Petter Classon.