Jonas Lindberg, sjukvårdspolitisk talesperson för Vänsterpartiet i Region Stockholm. Foto: Anna Dvrnik

– Vi kan tänka oss en sådan lösning, ett slags hängavtal, så länge det politiska innehållet blir bra och ger oss en del framgångar, säger Vänsterpartiets sjukvårdspolitiska talesperson i regionen, Jonas Lindberg, till Svenska Dagbladet.

Under torsdagen stod det klart att Liberalerna och Kristdemokraterna nobbade Socialdemokraternas inviter och möjligheten till ett majoritetsstyre bestående av S-L-KD-C grusades. En annan tänkbar lösning, som enligt Svenska Dagbladet nu beskrivs som huvudspåret, är att regionen får ett minoritetsstyre bestående av Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Centerpartiet.

Tillsammans samlar de tre partierna 65 mandat och når inte egen majoritet. Med stöd från Vänsterpartiet samlar partierna tillsammans totalt 83 av regionfullmäktiges 149 mandat och får därmed majoritet.

Lösningen förutsätter, enligt Svenska Dagbladet, att Vänsterpartiet inte ingår i själva regionstyret, men röstar för budget och utnämningar av olika politiska poster som regionråd. I utbyte upprättas ett avtal där Vänsterpartiet får gehör för ett antal politiska sakfrågor.