Richard Bergström säger till Sveriges Radio Ekot att de otydliga rekommendationerna kan förklara den avtagande vaccinationsviljan hos befolkningen.

– Jag förstår faktiskt inte varför man inte rekommenderar vaccin till alla. Det är klart att vaccinationsviljan är låg när man inte rekommenderar människor att vaccinera sig!

85 procent av alla i Sverige över 12 år har tagit två sprutor. En tredje spruta har rekommenderats alla vuxna, där knappt 67 procent har valt att faktiskt ta den.

Nu sker vaccination med den så kallade höstdosen. Från 1 september rekommenderar Folkhälsomyndigheten personer som är 65 år och äldre, samt de över 18 i riskgrupp, att vaccinera sig. Det finns alltså ingen rekommendation om att alla vuxna ska göra det, även om möjligheten att ta en ny påfyllnadsdos ska finnas också för dem.

Och detta tycker Richard Bergström leder till osäkerhet. Han påpekar att det finns bra data på vaccinets effekt och säkerhet.

– Jag tycker inte att man ska känna någon tvekan överhuvudtaget.

Folkhälsomyndigheten håller inte med om Richard Bergströms kritik.

– Rekommendationen är tydlig för dem som vi bedömer behöver vaccinet mest, alltså 65 år och äldre samt vissa riskgrupper. Där har vi inte sett någon minskande vilja att vaccinera sig ännu, säger Sören Andersson, enhetschef på enheten för vaccinationsprogram på Folkhälsomyndigheten.

Han fortsätter:

– En vaccination av hela befolkningen tar mycket resurser, som skulle kunna användas till annat.

Läs även:

Richard Bergström slutar som nationell vaccinsamordnare