Från och med i somras har vårdcentraler rätt att ansöka om listningsstopp för nya patienter, vilket Läkartidningen tidigare har rapporterat om. Sedan den nya lagen började gälla har fem vårdcentraler i Region Halland gjort en sådan ansökan, rapporterar tidningen Norra Halland. En av verksamhetscheferna, Thomas Bengmark, skriver att vårdcentralen där han arbetar bara har 3,85 läkartjänster på 6 400 listade patienter. Det innebär ett snitt på 1 600 listade patienter per läkare och är en bra bit från Socialstyrelsens riktvärde om 1 100 invånare per specialist i primärvården.

»Situationen utgör redan i dag en påfrestning på vår förmåga att utföra uppdraget, med svårigheter att uppehålla tillgänglighet och kontinuitet«, skriver Thomas Bengmark i sin ansökan. Ännu en försvårande faktor uppges vara att två av läkarna närmar sig pension.

Eventuella listningsstopp beslutas av regionen i höst, men Tommy Rydfeldt, gruppledare för Liberalerna i regionen, säger till tidningen att lagen är otydlig och kan tolkas på olika sätt.

– Jag vet till exempel inte om en vårdcentral kan ha ett listningsstopp om det är flera mil till nästa vårdcentral. Vi ska utgå från patientens bästa, men då kan vi behöva säga nej till ansökningar för att det ska kunna erbjudas en nära vård, säger han.

Om vårdcentralerna får rätt att neka patienter är det viktigt att stoppet gäller under en begränsad tid, eftersom patienter behöver ha lättillgänglig vård, enligt Tommy Rydfeldt.

– I Danmark har man det här systemet, men där bestämmer vårdcentralerna själva. Ett tag var det stopp hos alla vårdcentraler på Bornholm och det innebar att de som blev sjuka fick söka vård i till exempel Ystad, säger han till Norra Halland.

Läs också: Regeringen har beslutat om listning och listningsstopp