I debattartikeln i Dagens Nyheter i dag den 8 september beskriver Pouria Farsani hur en vanlig dag som ST-läkare på »ett stort akutsjukhus« ser ut. »Klockan är 20.30 och jag går strax hem, trots att arbetsuppgifter kvarstår. Jag slutade 16.30.«

I texten, som är undertecknad av totalt 14 läkare, beskrivs situationer med svårt sjuka och sköra patienter där tiden inte räcker till för nödvändiga samtal och uppföljningar, hur lagda behandlingsplaner rivs upp vid plötsliga bemanningsrockader och hur tid för bland annat fortbildning slukas av administrativa uppgifter.

Varför skrev du den här texten?

Pouria Farsani, ST-läkare. Foto: Privat.

– Jag vill att människor ska vara medvetna om hur det ser ut i sjukvården. Som läkare känner jag hela tiden att jag måste tumma på kvaliteten för att få det att gå ihop. Det är frustrerande och jag vill inte behöva tumma på att hinna prata med en svårt cancersjuk patient om hens framtid eller med en 90-årig patient om hens sista tid i livet. Det är också en del i vården.

Vad hoppas du att inlägget ska leda till?

– Folk måste förstå hur viktigt regionvalet är och läsa på och göra ett informerat val. Just nu råder ett ganska homogent perspektiv bland partierna vad gäller att korta vårdköer med mera, men om fler gör ett aktivt val ökar pressen på att det måste ske en förändring av något slag. Vårdsystemet vi har i dag är inte anpassat för resurssvaga individer och det råder en stor ojämlikhet i vårdkvalitet mellan olika regioner.

Har du fått några reaktioner på texten?

– Ja, det är många kollegor som hört av sig och som känner igen sig. Många har också sagt »vad modigt av dig«, men det förstår jag inte riktigt. Jag tycker att vi läkare måste bli bättre på att ställa krav och säga ifrån. Där kan vi inspireras av sjuksköterskor och barnmorskor, som jag uppfattar har lyckats bättre med det.

Läs artikeln på DN Debatt: »Därför fick du vänta i 13 timmar på akuten«