Varje vecka sedan den 10 februari 2020 har forskare vid Sahlgrenska akademin i Göteborg mätt halten av sars-cov-2-virus i Göteborgs avloppsvatten. Syftet har varit att följa smittspridningen av covid-19 i samhället.

En ny studie, som är publicerad i iScience, visar att virusövervakningen tycks ge en god bild av pandemins utveckling och kunna förutspå kommande belastning på sjukvården.

En till två veckor efter att virushalterna ökade i avloppsvattnet ökade sjukhusinläggningarna av patienter med covid-19. Även samtalen till 1177 Vårdguiden om akut andnöd hos vuxna ökade tydligt efter virustopparna.

– Studien visar att virusövervakning i avloppsvatten kan förutsäga utvecklingen av en pandemi och dess börda på flera delar av hälsosystemet, säger Hao Wang, vid Sahlgrenska akademin och studiens förstaförfattare, i ett pressmeddelande.

I studien har forskarna följt de veckovisa virushalterna i två år, till och med februari 2022. Förutom mönstret med ökad belastning på vården ett par veckor efter uppmätt virustopp ger studien också ledtrådar om själva virusets utveckling.

Under den första vågen var de högsta uppmätta virushalterna i avloppsvattnet ungefär 60-80 gånger högre än ett bestämt referensvärde och under andra och tredje vågen cirka 80-130 gånger högre. Vid den omfattande smittspridningen med omikronvarianten under den fjärde vågen i början av 2022 var virushalterna i avloppsvattnet mer än 600 gånger högre än referensvärdet.

Alla virustoppar följdes av ett ökat behov av sjukhusinläggningar ett par veckor senare, men i förhållande till virusnivåerna var det betydligt färre som behövde sjukhusvård under den fjärde vågen än under pandemins tidigare virustoppar.

Den mest sannolika förklaringen är, enligt forskarna, att omikron-varianten orsakade mindre allvarlig sjukdom jämfört med virusvarianterna under tidigare vågor. Detta styrks enligt forskarna av att cirka 50 procent av de covid-19-smittade patienterna lades in på sjukhus för andra hälsoproblem än covid-19.

Metoden som används för övervakning av sars-cov-2 i avloppsvatten kan, enligt forskarna, användas även för att upptäcka och följa andra virusutbrott.

– Utöver sars-cov-2 kunde vi i Göteborg även påvisa förekomst av virus som sprids via föda eller vatten och utsöndras med avföringen, varav vissa orsakade utbrott som vinterkräksjukan och astrovirus hos barn, säger Heléne Norder, forskningsledare på Sahlgrenska akademin och studiens sistaförfattare, i pressmeddelandet.

Under pandemin har testkapaciteten och vilka som prioriterats att testas för covid-19 varierat och forskarna konstaterar att den nationella statistiken över antalet bekräftade fall inte speglade den faktiska smittspridningen. Eftersom alla smittade hade virus i urin och avföring gav mätningarna av virus-RNA i avloppsvattnet en sannare bild av smittspridningen, menar forskarna.