Över 150 gånger i år har skyddsombud på sjukhus runt om i landet begärt att Arbetsmiljöverket ska ingripa mot problem i arbetsmiljön. Ofta är problemen kopplade till för hög arbetsbelastning och personalbrist. Flera av anmälningarna rör sjukhusens akutmottagningar.

– Vi får nu signaler om att läget är så pressat på flera sjukhus att vårdpersonalen riskerar sin egen hälsa eller väljer att sluta. Det är helt oacceptabelt. Därför gör vi en ny, stor insats där vi inspekterar arbetsmiljön på landets akutsjukhus, säger Arbetsmiljöverkets generaldirektör Erna Zelmin i ett pressmeddelande.

Inspektionerna kommer att inledas nu i höst och fortsätta under hela nästa år. Myndigheten kommer att granska totalt cirka 70 sjukhus, både i privat och regional regi. Fokus ska ligga på den organisatoriska arbetsmiljön, främst arbetsbelastningen. Huruvida det finns en balans mellan krav och resurser är en viktig fråga.

Enligt Erna Zelmin är det allvarligt om resurserna inte räcker till och personalen ständigt tvingas göra svåra prioriteringar.

– Det är en sak om detta sker vid tillfälliga arbetstoppar, men om det pågår en längre tid kan det leda till etisk stress och ohälsa hos personalen med utmattning och i förlängningen hjärt- och kärlsjukdomar. Det kan även leda till en ökad risk för brister i vården av patienterna, säger Erna Zelmin.

Ivo, Inspektionen för vård och omsorg, har också blicken riktad lite extra mot akutsjukhusen just nu. I januari inledde myndigheten en nationell tillsyn med fokus på akutsjukhusen i samtliga regioner. Bakgrunden till den omfattande tillsynen är att myndigheten sett att sjukhusen är hårt belastade, vilket medför ökade patientsäkerhetsrisker.

Läs också:
Ivo granskar sjukhusvården – vill få besked om vårdplatser och personal