Miljöpartiet har lämnat det gamla samarbetet med de borgerliga partierna Moderaterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna. Men med ett utlovat stöd av Sverigedemokraterna, kan allianspartierna fortsätta styra i Region Uppsala, också utan MP.

På tisdagen presenterade Alliansen sitt så kallade Wikavtal, som de borgerliga döpt efter ett slott sydväst om Uppsala. I detta avtal har partierna enats om totalt 47 punkter. Inom sjukvården vill de exempelvis arbeta mot att göra arbetsplatsen mer attraktiv genom ett minskat beroende av hyrpersonal och att genom att »belöna trotjänare«.

Partierna vill satsa på den nära vården. Det ska bland annat göras genom att eftersträva att primärvården erhåller 25 procent av den totala vårdbudgeten till år 2030. Partierna menar att det är en nyckel till listningstak och fastläkarkontakt.

Partierna vill också fokusera på närvårdplatser i vårdcentrum i Enköping, Uppsala eller Knivsta, samt vård i hemmet. De vill även upphandla vård på områden där regionen i dagsläget inte klarar av vårdgarantin.

– I läget vi är i behövs vårdens samlade resurser, alla aktörer som kan bidra till en bättre vård är en tillgång. Vi vill förstärka vårdgarantin och upphandla där vårdgarantin inte efterlevs, uppger Björn-Owe Björk, gruppledare för Kristdemokraterna, i ett pressmeddelande.

De borgerligas målsättning är en oförändrad skattesats, men minskade nettokostnader.

– Långtidsprognoserna visar att vi riskerar ett gap mellan kostnader och intäkter på över 1 miljard kronor 2030, detta i en ekonomiskt mycket orolig tid. Det är därför helt avgörande att Region Uppsala fortsätter ha fokus på en långsiktigt hållbar ekonomi, säger Emilie Orring, gruppledare för Moderaterna, i pressmeddelandet.

M, C, L och KD blir en minoritet då de tillsammans samlar 39 av 101 mandat. Men med Sverigedemokraternas 14 mandat kan de borgerliga få igenom sin politik.

Miljöpartiet har lämnat samarbetet med allianspartierna, eftersom MP inte vill ha ett aktivt samarbete med Sverigedemokraterna. I stället har Miljöpartiet vänt sig till Socialdemokraterna och Vänsterpartiet för ett samarbete. Den trion uppnår dock ingen majoritet, och konstellationen har inte lyckats locka över något av allianspartierna.

– Vi har verkligen försökt och fört samtal med alla utom SD, men vi har inte lyckats, säger regionrådet Helena Proos (S) till SVT Nyheter Uppsala.

Läs även:
Styret klart i Region Uppsala