Skånes universitetssjukhus (SUS) i Lund har gjort sitt. Lokalerna på det nuvarande sjukhusområdet byggdes 1968 och är uttjänta. Politikerna i Region Skåne är sedan länge överens om att det behövs ett nytt sjukhus i Lund för att klara dagens och framtidens krav på universitetssjukhuset. Framför allt brister möjligheterna när det gäller operationer och röntgen.

Det beskrivs som Sveriges troligen största sjukvårdsinvestering hittills och beräknas kosta minst 30 miljarder kronor. Men var det nya sjukhusområdet i Lund ska byggas väcker debatt och politikerna lyckas inte komma överens.

Region Skåne lade först fram tre alternativ: det nuvarande sjukhusområdet, Smörlyckans idrottsplats eller Brunnshög. Sedan har det snävats ner till de två sista alternativen.

Att bygga det nya universitetssjukhuset intill det gamla är inte längre aktuellt. Det beskrivs som problematiskt och blir inte heller billigare.

– SUS är inget officiellt remissorgan, men vi förordar inte alternativet att bygga på befintligt sjukhusområde. Det hade ställt väldigt höga krav på personalen som hade fått verka i en byggarbetsplats under 20 år, sa Peter Lanbeck, enhetschef för programkontoret Nya SUS, till Skånska Dagbladet i slutet av sommaren.

Den politiska oenigheten består dock. Nu vill Region Skåne ha allmänhetens åsikt och ger alla skåningar möjlighet att tycka till i en digital medborgarenkät.

– Detta är ett enormt viktigt beslut som får stor betydelse under lång tid framöver och det är många perspektiv som måste vägas in, säger Magnus Windblixt, fastighetsdirektör i Region Skåne, i ett pressmeddelande.