Så kan Hässleholms nya ortopedicentrum komma att se ut. Bild: Krook & Tjäder

Sjukhuset kanske inte är så stort, men ortopediverksamheten i Hässleholm är det, också med skandinaviska mått mätt. Nu ska den uppgraderas. Inom projektet »Framtidens ortopedi« ska en ny vårdbyggnad, en ny servicebyggnad och mer teknisk infrastruktur inrättas. Vårdbyggnaden kommer att bli ungefär 22 000 kvadratmeter stor och inhysa mottagning, operationssalar, övervakning och eftervård, med mera.

Byggstart planerades till denna höst. Men efter en upphandlingsrunda där två byggföretag varit inblandade, står det klart att inget anbud ryms inom den tänkta budgeten. Faktum är att de ligger mycket över.

– Det har att göra med problem som entreprenörerna har med att få fram byggmaterial, arbetskraft och annat – och en saftig inflation på det. Så i stället för 1,5 miljarder kronor, så pratar vi om 2 miljarder i runda slängar, säger Stefan Lamme (M) om de inkomna anbuden.

Han är ordförande i Region Skånes beredning för strategiska sjukvårdsinvesteringar, tillika läkare med ett förflutet som verksamhetschef på Hässleholms sjukhus, om än inte på ortopedin. Han påpekar att det är en bra verksamhet i huset och att det stora flertalet politiker är överens om att satsningen ska göras.

Men efter den här upphandlingsrundan behöver man göra ett omtag. Stefan Lamme tror att anbudsgivarna varit oroliga för att inte klara projektets tidsramar och därför tagit höjd för eventuella viten i anbuden.

När tror du upphandlingen kan vara i gång igen?

– Jag tror vi kan börja en ny upphandling kring årsskiftet. Och det är inte så långt dit. Sedan är det två månader för själva upphandlingstiden, och förhoppningsvis kan man vara överens rätt snart efter det.

Vad talar för att entreprenörerna kommer ned i pris?

– Om vi ger dem något så att de känner sig trygga, som lite längre tid att bli färdiga, går priset förhoppningsvis ned. Nu har vi ju också en pågående inflation, men vi får hoppas.