Region Dalarnas nuvarande avtal för bemanningsläkare går ut den sista januari nästa år medan avtalet för bemanningssjuksköterskor sträcker sig ytterligare drygt ett år. Tanken var att regionen skulle ansluta sig till det nationella bemanningsavtal som håller på att tas fram. Där har dock arbetet stött på patrull sedan bemanningsbolaget Dedicare i somras överklagade upphandlingen. Dedicare har bland annat riktat kritik mot karensreglerna som säger att en läkare eller sjuksköterska som varit anställd av en region måste vänta i tolv månader innan hen kan bli inhyrd i samma region.

Sofia Jarl (C), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Dalarna. Pressfoto.

– Vi kommer att vara fortsatt beroende av att kunna anlita hyrpersonal och vi ser fram emot att det nationella avtalet kommer på plats, men i väntan på det behöver vi ha ett eget bemanningsavtal, säger Sofia Jarl (C), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Dalarna.

Den stora fördelen med ett regiongemensamt avtal för bemanningspersonal är att alla kommer få samma förutsättningar, enligt Sofia Jarl.

– Det blir lika villkor för alla regioner i hela landet, det ska inte gå att prisa ner sig eller prisa upp sig beroende på vilken region man jobbar i. Det ger möjlighet att bemanna även i glesbefolkade regioner, säger hon.

Och regionen kommer att hoppa på det regiongemensamma hyravtalet så fort det bara går.

– Vi har lagt in en brasklapp att vårt avtal ska kunna sägas upp med tre månaders varsel när det nya nationella avtalet är på plats.

Värdet på regionens nya upphandling, som maximalt sträcker sig över fyra år, beräknas till totalt runt en miljard kronor: 239 miljoner kronor per år för bemanningsläkare och 17,5 miljoner kronor per år för sjuksköterskor.

Hur kommer det sig att ni räknar med så stora skillnader i kostnader för läkare respektive sjuksköterskor?

– Det är så det ser ut hos oss, det är tydligen något som skiljer oss från andra regioner. Vi har mycket inhyrda läkare och en mindre andel sjuksköterskor, säger Sofia Jarl.

Som Läkartidningen tidigare har rapporterat ska regionerna göra ett nytt försök att annonsera ut en samordnad upphandling av hyrpersonal i november.

Läs också:
Domstol sätter stopp för nya bemanningsavtal i regionerna
Klart med tidplan för ny upphandling av hyrpersonal