Att Ivo hotar sjukhus med viten har hittills varit mycket ovanligt.

I år har Ivo inlett en stor nationell tillsyn av sjukhusvården i Sverige. Sedan dess har tillsynsmyndigheten riktat vitesförelägganden mot tre sjukhus – Sunderby sjukhus i Norrbotten, Sundsvalls sjukhus i Västernorrland och Akademiska sjukhuset i Uppsala – om de inte utökar antalet vårdplatser. Vid Sunderby sjukhus kräver Ivo dessutom att patienterna inte får bli kvar på akuten längre än fyra timmar efter att det tagits beslut om att en patient ska läggas in på en vårdavdelning.

Totalt handlar det om 45 miljoner kronor: 20 miljoner för Akademiska sjukhuset, 15 miljoner för Sundsvalls sjukhus och 10 miljoner för Sunderby sjukhus.

Ivo har motiverat de skarpa besluten med att alldeles för lite har skett för att förbättra patientsäkerheten på sjukhusen trots omfattande, återkommande och långvarig kritik.

Ett vitesföreläggande är en tvångsåtgärd som ger exempelvis en myndighet som Ivo möjlighet att förstärka krav på åtgärder genom att koppla ihop dem med ett belopp, ett vite. Om Ivo inte anser att tillräckliga åtgärder har satts in för att lösa problemen kan myndigheten begära att vitet blir utdömt i domstol.

Reaktionerna över tillsynsmyndighetens hårdare tag är delade. Flera fackliga företrädare är exempelvis positiva och de berörda region- och sjukhusledningarna delar i stort sett problembilden bakom Ivos vitesförelägganden.

Men nyttan med så pass skarpa åtgärder, liksom rimligheten i en del av Ivos krav har också kritiserats av den högsta ledningen i de tre regionerna.

Region Uppsala överklagade vitesföreläggandet i juli och vill helst att det upphävs helt. Förvaltningsrätten avslog i september regionens överklagan. Men efter ytterligare ett överklagande beslutade Kammarrätten i Göteborg att ta upp ärendet. Därmed beslutade domstolen även om inhibition av förvaltningsrättens tidigare beslut – vilket innebär att vitet inte behöver betalas innan frågan är avgjord.

Än så länge har inget av de övriga två sjukhusen heller behövt öppna plånboken. Till Läkartidningen säger Ivo att ärendena är »pågående«. Men myndigheten vill inte ge besked om vartåt det lutar eller när besluten kan komma.

Klart är dock att varken Sunderby sjukhus eller Sundsvalls sjukhus i nuläget klarar vårdplatsmålen.

»Sjukhuset uppfyller inte kraven som tillsynsmyndigheten ställt. Läget är ungefär status quo jämfört med före sommaren«, skriver Moa Bjerner regionchefläkare i Region Norrbotten, i ett mejl till Läkartidningen.

Ivo gjorde en en oanmäld inspektion på Sunderby sjukhus den 13 oktober i år. Dagen efter hölls ett uppföljande möte med representanter ur verksamhets- och regionledningen. Men inget beslut har fattats.

Region Västernorrland uppger att Ivo ska komma på en anmäld inspektion på Sundsvalls sjukhus den 10 november, och då bland annat besöka akutmottagningen samt prata med vårdplatskoordinatorer samt verksamhetschefer. Enligt regionen pågår ett intensivt arbete för att öka vårdplatserna, men i dagsläget lyckas sjukhuset i Sundsvall bara hålla 193 vårdplatser öppna.

– Vi ser positivt på att Ivo kommer hit och gör en inspektion och besöker våra verksamheter. Jag hoppas på en bra dialog som kan vara till hjälp för det fortsatta arbetet att uppnå 219 vårdplatser, säger Ylva Drevstad områdesdirektör närsjukvårdsområde söder, i ett pressmeddelande.

Regionen efterlyser ett samtal med tillsynsmyndigheten efter inspektionen om vägen framåt.

– Det är väldigt viktigt för oss att föra en konstruktiv dialog med Ivo. Att ge ekonomiska böter till regioner som brottas med de här problemen löser inget. Vi har inte nått ända fram, men att skattemedel går till viten hjälper inte till. Med ihärdighet och systematiskt arbete är jag övertygad om att vi kommer att kunna närma oss det antal vårdplatser både vi och Ivo strävar efter, säger Kjell Norman, som är tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör i Västernorrland, i ett pressmeddelande.

Läs också:
Ivo växlar upp tillsynen – öppnar för fler skarpa förelägganden
Nytt viteshot från Ivo: »Situationen vid Akademiska värre nu ännu värre«
Ivos beslut om vitesföreläggande mot Akademiska upphävt
Akademiska riskerar mångmiljonvite
Ivo hotar Västernorrland med 15 miljoner i vite för vårdplatsbrist
Sundsvall missar vårdplatsmål – direktör vädjar om att slippa vite
Regiondirektör ifrågasätter Ivos krav angående Sunderby sjukhus