Medan svenska kvinnor beviljas abort på egen begäran fram till utgången av den 18:e graviditetsveckan är det desto svårare att genomgå abort i Finland. För att en abort ska godkännas krävs att kvinnan är under 17 eller över 40 år, redan har fött fyra barn, att kvinnan blivit gravid efter en våldtäkt eller att sjukdom gör det svårt att ta hand om barnet. Alternativt krävs det en motivering till varför förlossningen och skötseln av barnet skulle vara »avsevärt betungande« för den gravida samt en remiss från två olika läkare.

År 2020 samlade dock ett medborgarinitiativ 54 000 underskrifter för en uppdatering av den finska abortlagen. Sedan dess har frågan legat hos riksdagen och olika experter har hörts. Nu står det klart att en majoritet av riksdagens social- och hälsovårdsutskott stöder ett förslag om att lätta på abortlagen, enligt Yle Uutiset. Enligt utskottets förslag ska det räcka med tillstånd från en läkare i stället för två, och kvinnan ska inte heller behöva uppge några skäl till att hon vill avbryta graviditeten före den 12:e graviditetsveckan.

Regeringspartierna var dock oeniga. Exempelvis röstade Socialdemokraterna (SDP) för, medan regeringspartnern Centern röstade emot.

– Vår lagstiftning är väldigt gammal och konservativ också i europeisk jämförelse. På sikt behövs en helhetsreform, men det är bra att vi nu kommer åt att rätta till de mest nödvändiga punkterna, har Ilmari Nurminen (SDP) tidigare sagt till Hufvudstadsbladet.

Även en del av Sannfinländarna röstade nej till förändringen.

– Själv tycker jag att det är bra att det krävs en viss möda för att få abort, så att inte abort används som preventivmedel. I min värld har också ett ofött barn ett människovärde, och det här handlar om det ofödda barnets rätt, särskilt i ett senare skede av graviditeten. Därför förhåller jag mig personligen motvilligt till att förenkla processen, har partiets gruppordförande Ville Tavio tidigare sagt till Hufvudstadsbladet.