– Vi är eniga om att utreda för- och nackdelar, samt föreslå hur ett helt eller delvist statligt huvudmannaskap, ska gå till. Vilket innebär att vi under den här mandatperioden har vid handen en karta för hur det skulle kunna gå till, sa Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch, vid en pressträff i riksdagen på fredagen.

På pressträffen stod det klart att den kommande regeringen kommer att bestå av Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna. Sverigedemokraterna kommer inte att ingå i regeringen, men ge sitt stöd både till Ulf Kristersson (M) som statsminister och till de sju projekt som de fyra partiledarna presenterade, där sjukvården alltså var ett av projekten.

Ebba Busch presenterade även en rad punkter i sjukvårdsprojektet där staten kommer att ta ett tydligare ansvar.

– Det handlar bland annat om en nationell vårdförmedling i statlig regi som ger oss förutsättningar att samla och använda vårdens resurser på bästa möjliga sätt. Var man bor i landet ska inte avgöra om man har möjlighet att ta del av den tillgängliga vården som finns, oavsett var den finns.

En annan punkt var en »nationell digital infrastruktur« för hela vårdkedjan.

– Oavsett var i landet man söker vård ska man både som patient, men också som vårdpersonal, kunna ta fram nödvändig information ur journalsystemen.

Ebba Busch fortsatte:

– Det handlar om nationella planer för kompetensförsörjning för att öka antalet vårdplatser och inte minst en nationell plan för förlossningsvården. Och som en viktig del av århundradets vårdreform så kommer vi att göra en kraftig utbyggnad av primärvården, alltså den nära vården. Det handlar exempelvis om fler husläkarmottagningar på mindre orter, men inte minst utökad tillgänglighet vad det gäller tider.

Även cancervården och barn- och ungdomspsykiatrin kommer att stärkas lovade KD-ledaren.

– Och det kommer att göras en prioritering av jämställdheten och av jämställd vård. Bland annat genom forskning rörande just kvinnors hälsa och sjukdomar.

När Liberalernas partiledare Johan Pehrson berättade om kommande åtgärder inom skolan nämnde han även att de fyra partierna är eniga om att i en »grundlagsutredning befästa aborträtten«.

Läkarförbundets ordförande Sofia Rydgren Stale välkomnar många av förslagen och skriver på Twitter: