I en hemställan som i måndags skickades till Socialstyrelsen begär Gotlands regiondirektör om stöd och hjälp med samordning i arbetet med att rusta regionen för en storskalig evakuering av patienter vid en kris eller vid ett krig. Det rapporterar Sveriges Radio P4 Gotland.  I skrivelsen lyfts Gotlands isolerade ö-läge fram som en utmaning för hälso- och sjukvården, regionen kan till skillnad från andra regioner inte lika enkelt flytta patienter till grannregioner vid behov.

»Region Gotland ser det som angeläget att utifrån det förändrade omvärldsläget utveckla förmågan att omfördela patienter både inom ön och till fastlandet«, står det bland annat i hemställan där flera brister lyfts fram.

Transporter av patienter till och från Gotland är en sårbar punkt. Därför behövs även alternativa lokaler på ön för att kunna ta hand om patienter om vädret exempelvis inte tillåter en evakuering till fastlandet. Det är något som uppges saknas i dag.

Beredskapschef Rikard von Zweigbergk säger till Sveriges Radio P4 Gotland att regionen vill försäkra sig om att det finns motsvarande planering på mottagande sida vid en massevakuering av patienter, så att de som flyttas blir bra omhändertagna.

– Det är inte bråttom. Men vi har nått det stadiet i vår planering att vi inte kommer vidare i vår planering om vi inte börjar ta de här diskussionerna, tillägger han.

Rikard von Zweigbergk beskriver dock beredskapsförmågan på Gotland som bra.

–  Att det inte finns en plan betyder inte att det saknas förmåga, förmåga finns. Vi skulle lösa uppgiften om vi ställdes inför den. Men det är alltid lättare att om man har en plan, säger Rikard von Zweigbergk till Sveriges Radio P4 Gotland.

Han tycker att Socialstyrelsen ska hålla ihop arbetet, eftersom det är en nationell uppgift.

Första oktober i år infördes en ny myndighetsstruktur för civilt försvar och krisberedskap. Socialstyrelsen är sektorsansvarig myndighet för sektorn vård, hälsa och omsorg och har därmed fått ett nytt och större ansvar för att stärka samordningen och driva på utvecklingen av beredskapen inför och vid fredstida kriser, höjd beredskap och krig. Socialstyrelsen har nyligen tagit fram flera utbildningsmaterial och vägledningar om hälso- och sjukvårdens roll i totalförsvaret. Där finns bland annat information om vilket ansvar och uppdrag hälso- och sjukvården har inför och vid händelse av kris eller krig, vad hälso- och sjukvården behöver förbereda sig på och planera inför en kris eller ett krig och hur hälso- och sjukvården ska arbeta om det sker.