Behandling med radioaktivt lutetium vid prostatacancer har varit mycket omtalat– inte minst bland patienter.

Långt innan man i studier kunnat visa att behandlingen har effekt åkte svenska patienter med framskriden sjukdom till det privata cancersjukhuset Docrates i Helsingfors för att betala för behandlingen – uppåt en miljon kronor – ur egen ficka.

Att sjukhuset erbjudit behandling på så lösa grunder har dock fått kritik från svenska experter inom prostatacancervården.

Men nu ger alltså den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA grönt ljus för behandling hos patienter med spridd sjukdom som redan prövat i stort sett alla tillgängliga behandlingar.

Förra året visade nämligen en fas 3-studie att behandlingen förbättrar medianöverlevnaden med fyra månader hos redan hårt behandlade patienter med framskriden sjukdom.

Ola Bratt, ordförande i vårdprogramgruppen för prostatacancer. Foto: Emelie Ljunggren

Ola Bratt, professor i urologi och klinisk cancerepidemiologi vid Göteborgs universitet, samt ordförande i vårdprogramgruppen för prostatacancer, tycker att det är ett stort steg framåt eftersom det rör sig om en helt ny behandlingsprincip.

– Även om behandlingen inte har den mirakulösa effekt som många hoppats på, så är det viktigt att vi nu får ytterligare ett alternativ för den här patientgruppen, säger han och fortsätter:

– Just nu handlar det om behandling i ett sent skede. Men behandlingen kommer sannolikt få en mer utvidgad indikation efterhand som pågående studier blir färdiga.

Eftersom behandlingen sannolikt blir mycket dyr kommer det dock att dröja ett tag innan en större grupp patienter kan få tillgång till den i rutinsjukvård, enligt Ola Bratt.

– Man måste ordna finansieringen först. På kort sikt hamnar hela kostnaden rakt på den enskilda kliniken. Det behövs en rekommendation från NT-rådet för att vi ska kunna behandla fler.

EMA rekommenderar behandlingen för patienter med kastrationsresistent prostatacancer som redan fått behandling med nyare typer av hormonläkemedel och taxanbaserad cytostatika. Tumören måste vara positiv för prostataspecifikt membranantigen, vilket runt 80 procent av alla tumörer är.

Formellt sett är det upp till EU-kommissionen att klubba igenom godkännandet.

Pluvicto (lutetium (177Lu) vipivotid tetraxetan)

Behandlingen innebär att cancercellerna utsätts för joniserande strålning. Pluvicto är ett så kallad småmolekylärt läkemedel riktat mot prostataspecifikt membranantigen och kopplat till en isotop av grundämnet lutetium.