Staffan Bergström. Foto: Emelie Stenqvist

– För mig är inte legitimationen av betydelse, däremot principen. Det är de yngre krafterna som också har följt sin moraliska kompass som jag vill skydda. Jag vill att det ska bli klart vad som gäller och jag är angelägen om att få ett prejudikat på högsta möjliga nivå, säger Staffan Bergström.

I torsdags eftermiddag i förra veckan fick han via sin advokat veta att Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN, beslutat att dra in hans läkarlegitimation, något SVT Nyheter Öst tidigare rapporterat. Bakgrunden är en händelse som inträffade sommaren 2020 då Staffan Bergström försåg en ALS-sjuk man med läkemedel som mannen sedan tog själv. Mannen avled och Staffan Bergström anmälde sig själv till polisen och även Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, åtalsanmälde Staffan Bergström efter händelsen.

I början av 2021 lade åklagaren ner förundersökningen efter att ha konstaterat att självmord och medhjälp till självmord inte är straffbelagt. Ivo, som parallellt med förundersökningen granskat Staffan Bergströms yrkesutövning, anmälde honom även till HSAN och yrkade på att hans legitimation skulle dras in.

– Ivo har som uppgift att utreda och anmäla misstänkta missförhållanden i vården och det är inget fel i det. HSAN har större krav på sig att ta ett större helhetsperspektiv och där är jag besviken på att man inte har berört Europadomstolens redan existerande prejudikat. Det är svensk lag, vilket jag påpekat i mina inlagor till HSAN, säger Staffan Bergström.

Han anser att det är »uppenbart« att HSAN:s beslut nu måste överklagas och har för avsikt att driva frågan genom alla de svenska förvaltningsdomstolarna, och i sista hand även till Europadomstolen.

– Jag har förberett det med jurister jag har haft kontakt med och vi kommer rimligen att få prövningstillstånd hela vägen. Vi efterlyser klarhet från Högsta förvaltningsdomstolen om vad som faktiskt gäller i detta gråzonsområde.

Staffan Bergström anser att det är »motsägelsefullt« att HSAN ger honom en disciplinär påföljd genom att dra in hans legitimation, när förundersökningen mot honom för samma händelse lades ner. Enligt Staffan Bergström har han agerat i enlighet med lagar och förordningar och jämför med om han som läkare skulle ha hindrat en patient från att ta bort sin andningsmask eller hemmarespirator.

– Då är det olaga tvång enligt brottsbalken. Jag har inte rätt att vägra en patient som vill ta bort en livsuppehållande behandling, detta är exakt vad det handlar om.

Den dos läkemedel som Staffan Bergström försåg patienten med skulle, enligt honom, inte strida mot gällande sjukhuspraxis för att en patient skulle kunna »sova in i döden och slippa lufthunger och kvävningskänslor«, som han uttrycker det.

– Men jag gjorde det hemma hos patienten, eftersom jag inte var tjänstgörande läkare någonstans och patienten vägrade inläggning. Och då straffas jag, då straffas jag med deslegitimering. Så det är lite motsägelsefullt, för att inte säga mycket.

Även om HSAN:s beslut bara är några dagar gammalt har Staffan Bergström fått en hel del reaktioner. De som varit emot honom uppger han sig kunna räkna på ena handens fingrar.

– Jag har fått väldigt många sympatiyttringar och Facebookanrop och så har det varit hela vägen sedan juli 2020. Människor har förstått och erfarit dödskamper och dödsbäddar. De vet vad det handlar om och har inte förutfattade meningar eller skygglappar som gör att de reagerar spontant och det har varit positivt till 95 procent. Jag är inte överraskad, men styrkt av att jag har följt min moraliska kompass.

Staffan Bergström

Staffan Bergström är i dag 79 år och pensionerad gynekolog och förlossningsläkare samt professor emeritus i internationell hälsa. Han har tidigare varit ordförande i föreningen Rätten till en värdig död.