Nyligen svängde Läkarförbundets ordförande Sofia Rydgren Stale om vilken löneutveckling medlemmarna kan förvänta sig framöver. Från att i våras ha varit hoppfull om reallöneökningar menar hon nu att ett sådant scenario inte längre är realistiskt.

– Utifrån den rådande inflationen kommer inga sektorer få reallöneökningar under 2023, inte heller sjukvården och läkarna. Vi kraftsamlar för läkarnas avtalsrörelse 2024, då vårt mål är att säkra en reallöneökning för våra medlemmar över tid, sa Sofia Rydgren Stale i en intervju med Läkartidningen.

Flera andra fackförbund har uttryckt sig i liknande ordalag och nu sällar sig även de fem industrifacken GS, Livsmedelsarbetarförbundet, IF Metall, Sveriges Ingenjörer och Unionen till den linjen. Tillsammans skriver de på DN Debatt att en strategi som går ut på att kompensera för inflationen med motsvarande höga löneökningar vore mycket riskfylld: »Det skulle innebära ännu högre inflation och ännu mer räntehöjningar och ge en löne- och prisspiral, med en lång period av urholkade löner och risk för ökad arbetslöshet.« I stället vill förbunden att fokus inför nästa års avtalsförhandlingar ska ligga på dem som i dag har lägst löner och högre avsättning till systemen för deltidspension och flexpension.

Under måndagen gick de fem förbunden inom industrin också ut med ett krav på löneökningar på 4,4 procent. Det är den högsta siffran som industrifacken krävt sedan man började förhandla fram ett industriavtal för 25 år sedan, rapporterar nyhetsbyrån TT. Men Marie Nilsson, ordförande för IF Metall, menar att risken är låg för att sådana löneökningar skulle spä på inflationen.

– Vår bedömning bygger på att den här nivån ska vi klara av utan att det spär på inflationen, sa hon under en pressträff.

2023 är det fjärde och sista året för Läkarförbundets nuvarande huvudöverenskommelse. Mellan den 1 april 2023 och den 31 mars 2024 är det, enligt avtalet, industrifackens så kallade märke som avgör nivån på läkarnas löneökningar.

Läs också: Sofia Rydgren Stale svänger – tror på reallönesänkningar för läkarkåren