Vårdmottagningen Aureum Healthcare i Stockholm har som affärsidé att förskriva cannabis till smärtpatienter.

Nu ger Inspektionen för vård om omsorg mottagningen verksamhetsförbud.

– I vår granskning har det framkommit mycket allvarliga brister, som visar att det föreligger en påtaglig fara för liv och hälsa. Ivo bedömer att vårdgivaren saknar förutsättningar att komma tillrätta med bristerna. Det är därför som vi beslutar att förbjuda den här verksamheten, säger Sabina Wikgren-Orstam.

Hon radar upp en rad brister.

– Vi ser att medicinsk cannabis förskrivs i strid med vetenskap och beprövad erfarenhet. Förskrivningen sker utanför vad läkemedlet är godkänt för att behandla och då utan att motivera anledningen till det. Vi ser också att man har gjort det utan att undersöka patienten och utan kontakt med patientens tidigare vårdgivare.

Därutöver ser Ivo också brister när det gäller journalföring, patientinformation och kompetens hos verksamheten.

Myndigheten har granskat 60 patientärenden från hela landet.

– Alla de här 60 har fått läkemedlet förskrivet utanför indikation och utan att det har motiverats i patienternas journaler, trots att förskrivning av det här läkemedlet utanför indikation ska ske med stor försiktighet och noggrann motivering, säger Sabina Wikgren-Orstam.

­Bland de 60 granskade ärendena finns fyra barn.

– Vi ser särskilt allvarligt på det. Det handlar om barn som har varit svårt sjuka.

Tolv av ärendena har även granskats av Socialstyrelsens vetenskapliga råd.

– Det vetenskapliga rådet har bedömt att det föreligger stora brister i vården av dessa patienter, säger Sabina Wikgren-Orstam.

Ivo granskar just nu också nio läkare kopplade till verksamheten.

Enligt Angelica Örnell, verksamhetschef för Aureum Healthcare, har de påtalade bristerna redan åtgärdats.

»Verksamheten kommer att fortsätta som vanligt och Ivo:s beslut kommer att överklagas till förvaltningsrätten«, uppger hon i ett mejl till Läkartidningen.
Läs också: