– Mot bakgrund av energikrisen och skenande energikostnader behöver vi dra ner på värmen, som utgör den i särklass största energiposten, säger regionens fastighetsdirektör Magnus Windblixt i ett pressmeddelande.

För varje grad som inomhustemperaturen sänks minskar värmeförbrukningen med runt fem procent. Patienter kommer dock inte att beröras av temperatursänkningen i dagsläget, varken inneliggande patienter eller de som besöker mottagningar eller vårdcentraler. Däremot blir det kallare i kontorslokaler, laboratorier, lager och andra utrymmen. Temperaturen ska dock inte understiga 20 grader, enligt Magnus Windblixt.

 Vi hoppas att åtgärden möts av förståelse av våra medarbetare. När vi tar ett kollektivt ansvar i energifrågan gör vi en solidarisk handling och sparar på både pengar och klimat, säger han.

Alla statliga myndigheter i Sverige har fått i uppdrag att minska sin energiförbrukning och i Region Norrbottens fall är man i full gång med att ta fram en besparingsplan som ska vara genomförd till mars nästa år, rapporterar Dagens Medicin.

Samtidigt räknar Region Örebro län med 18 miljoner i ökade elkostnader för i år. Marie Larsson, som är tillförordnad fastighetschef, säger till tidningen att regionen hela tiden jobbar med energieffektivisering, som att byta ut lysrör mot led-lampor och se över vilka maskiner som inte behöver stå i standby-läge. Att sätta i gång sjukhusens reservkraftverk, som körs på syntetisk diesel, beskrivs som ett annat möjligt alternativ.

– Då tillverkar vi ju el, men det måste vi ju då ställa mot klimatpåverkan och vad bränslet kostar, säger hon till Dagens Medicin.